h

Gemeentebestuur

22 december 2005

Gemeentebestuur

Gemeentefinanciën - Personeelsbeleid - Integriteit - Wijkgericht werken - Communicatie - Bureaucratie
Zie ook: Dossier Stadskantoor

SP voorstellen tot wijziging referendumverordening overgenomen (10 februari 2006)
B&W: Utrecht heeft geen spookambtenaren (8 feburair 2006)
SP wil referendumverordening verbeteren (6 februari 2006)
Gemeente Utrecht lapt vrijheid van meningsuiting aan zijn laars (23 januari 2006)
SP stuurt open brief na beschuldigingen B&W (13 januari 2006)
verkiezingsprogramma 2006-2009: hoofdstuk Democratie en Bestuur (14 december 2005)
verkiezingsprogramma 2006-2009: Hoofdstuk gemeentelijke belastingen en tarievenbeleid (14 december 2005)
SP pakt spookambtenaren aan (29 december 2005)
Kosten bovenwettelijke WW-uitkering ambtenaren 153.000 euro (30 november 2005)
Overwinning SP: mes in bureaucratie, meer geld voor de uitvoering (11 november 2005)
SP-voorstel voor eerlijker systeem gemeentelijke heffingen wint steun (10 november 2005)
SP kritisch over werkloosheidsregeling hogere ambtenaren (3 november 2005)
SP: bureaucratie gemeente Utrecht passeert pijngrens (28 oktober 2005)
Beperking standplaatsen politieke partijen druist in tegen vrijheid van meningsuiting (23 augustus 2005)
SP: bij inhuur altijd toetsbare doelstellingen formuleren (23 augustus 2005)
brandweercommandant: afbouw FLO aanslag op kwaliteit brandweer (23 juni 2005)
Weer actie gemeentepersoneel (1 juni 2005)
Brandweerlui knokken voor arbeidsvoorwaarden (1 juni 2005)
RHD-ers boeken overwinning (27 april 2005)
RHD-personeel: €150 schoon erbij! (26 april 2005)
Voorjaarsnota 2005 ligt als een UNA-baksteen op de maag (25 april 2005)
SP wil spoeddebat over RHD (22 april 2005)
Begrotingsdebat: waar blijven de verkiezingen? (24 november 2004)
Algemene beschouwingen Eerste termijn SP (6 oktober 2004)
Referendumverordening moet meer ballen krijgen (28 september 2004)
Utrechtse raad verhoogt eigen budget met 18% (7 september 2004)
Crisis? Hoezo crisis? Leefbaar Utrecht houdt weer van Van Zanen! (2 juli 2004)
Broos & Henk: Kappe...!!! Leefbaar Utrecht blaast college op (25 juni 2004)
Ontslagkosten ambtenaren: rekening naar Opstelten (6 april 2004)
Herziening collegeprogramma: Achterkamers weer in gebruik genomen? (31 maart 2004)
Gouden wachtgeldregeling wethouders wordt aangepakt (4 december 2003)
Debat huizenhandelaren: Opstelten ontsnapt! (5 december 2003)
Begroting 2004; Eerste termijn SP (13 november 2003)
Zeven oud-wethouders krijgen uitkering van ruim 70.000 euro (16 oktober 2003)
Algemene beschouwingen bij Begroting 2004 (9 oktober 2003)
Eerste reactie SP op Begroting 2004; Het perspectief: stadskantoor open, zwembaden dicht (29 september 2003)
Schriftelijke vragen sollicitatieplicht wethouders (22 september 2003)
Integriteitsbeleid op zijn Opsteltens (14 september 2003)
SP Voorjaarsnota 2003 Meer geld voor uitvoering, minder voor bureaucratie (13 mei 2003)
Wat volgt: stadsparken verkopen? (8 april 2003)
Huizenhandel ambtenaren: geen raadsenquête, wel theekransje (3 april 2003)
Papieren tijger: geen handhaving, geen registratie (20 maart 2003)

U bent hier