h

Hoe gaan we de verkiezingen winnen?

1 december 2005

Hoe gaan we de verkiezingen winnen?

Met welke kandidaatraadsleden? Met welk verkiezingsprogramma? Met welke speerpunten? Dit zijn de vragen die voor ons liggen, en beantwoord gaan worden op de algemene ledenvergadering (ALV) van woensdag 14 december. Dan worden de kandidatenlijst én het verkiezingsprogramma
vastgesteld, presenteren we de resultaten van de ledenraadpleging ?Verhef je stem!?, en werpen we een blik vooruit op de campagne.

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 14 december

Zalencentrum Utrecht Zuid
Amaliadwarsstraat 2d, Utrecht (Rivierenwijk)

Aanvang om 19.30 uur
Open vanaf 19.00 uur

Agenda
1. Presentatie resultaten ?Verhef je stem?
2. Vaststellen kandidatenlijst
3. Vaststellen verkiezingsprogramma
4. Een vooruitblik op de campagne
5. Borreltijd

Het conceptverkiezingsprogramma kunt u downloaden op www.utrecht.sp.nl of per post toegezonden krijgen na een telefoontje met Tim Schipper: (030) 286 1184 of mobiel (06) 20337002. De van te voren ingediende wijzigingsvoorstellen worden op de ALV in stemming gebracht.

Met deze avond sluiten we de voorbereidingen af, en staan we aan het begin van een razend spannende campagne, waarin onze taak is om de enorme potentie die de SP heeft te verzilveren. Utrecht is namelijk toe aan een links college, en dat komt er alleen met een sterke SP-fractie.

Met hartelijke groet namens het afdelingsbestuur,
Freek Bersch
Voorzitter SP afdeling Utrecht

U bent hier