h

PvdA: vakantie belangrijker dan fatsoenlijke besluitvorming stationsgebied

8 december 2005

PvdA: vakantie belangrijker dan fatsoenlijke besluitvorming stationsgebied

In een een-tweetje tussen fractievoorzitter Den Besten (PvdA) en burgemeester Brouwer (PvdA), gesteund door Leefbaar Utrecht, heeft de gemeenteraad van Utrecht met krappe meerderheid besloten om de raadsvergadering over de contracten voor het stationsgebied, een project van drie miljard euro, zonder fatsoenlijke voorbereiding op 15 december te behandelen. Behandeling op 22 december zou betekend hebben dat een aantal raadsleden, wethouder Lenting en een hele batterij ambtenaren hun vakantie met een dag hadden moeten uitstellen. Voor alle duidelijkheid: het kerstreces van de gemeenteraad begint op 23 december ....

De SP had met steun van GroenLinks en coalitiepartijen VVD en CDA aangedrongen op uitstel van de raadsbehandeling met één week. Dat was ook afdwingbaar op grond van het reglement van orde, dat voorschrijft dat stukken twee weken vooraf aan de raad worden toegestuurd. De gemeenteraad heeft de aangepaste contracten echter pas op 6 december ontvangen. SP-fractievoorzitter Jansen vond bij een project van deze omvang het respecteren van de twee weken termijn een absolute noodzaak: "Het gaat om contracten waarvan Simmons & Simmons, gerenommeerde bedrijfsjuristen, gezegd hebben: 'Door deze complexe structuur is niet helemaal goed zicht te krijgen op de eventuele risico's die zich zouden kunnen openbaren.' Knap ingewikkeld dus. Waarschijnlijk om deze reden heeft PvdA-woordvoerder Huisman bij de commissiebehandeling als openingszin gezegd dat hij akkoord ging. Dat mag, maar het zou de PvdA sieren als ze wat meer respect zouden hebben voor anderen die proberen te voorkomen dat onze inwoners zich nog jarenlang blauw kunnen betalen aan de afwikkeling van dit contract."

U bent hier