h

SP blijft weg bij stemming uit protest tegen raadsbehandeling stationsgebied

16 december 2005

SP blijft weg bij stemming uit protest tegen raadsbehandeling stationsgebied

Aan het eind van de raadsvergadering over het stationsgebied hebben de SP-raadsleden donderdagavond de zaal verlaten als protest tegen de beschamende gang van zaken rond de raadsbehandeling.

Het begon al begin december toen stationswethouder Lenting (LU) liet weten de stukken voor het debat pas later te kunnen aanleveren. De contracten met bijlagen omvatten een paar honderd pagina?s met vaak zeer juridisch jargon. Volgens de regels moet de raad twee weken van te voren de beschikking hebben over de documenten. Het raadsdebat was gepland op 15 december en de stukken zijn pas 6 december opgestuurd aan de raad.

Daarop heeft de SP geëist dat de raadsbehandeling zou worden uitgesteld. Na aanvankelijke steun van CDA, VVD en GroenLinks voor een verplaatsing naar 22 december is dat uiteindelijk toch niet gebeurd, met als formele argument dat het debat geen raadsvoorstel maar een ?advies? betrof. Een advies over drie miljard euro weliswaar, maar zoals bekend hebben gemeenteraden minder te vertellen naarmate het onderwerp belangrijker wordt. Bijkomend voordeel was dat een aantal betrokken politici en ambtenaren toch nog op tijd naar hun vakantiebestemming kunnen vertrekken.

Vóór aanvang van de raadsvergadering van 15 december was al duidelijk dat alle collegepartijen zouden instemmen met de contracten. PvdA woordvoerder Huisman begon zelfs op 24 november zijn inbreng bij de commissiebehandeling al met een adhesiebetuiging. Hierdoor werd de raadsbehandeling een schijnvertoning, met bijdragen die een mix waren van een uitgebreide stemverklaring en peptalk voor de verkiezingen. Bij alle ingediende moties was al op het moment van schorsing duidelijk hoe het college hierover zou adviseren en hoe de uitslag van de stemming zou zijn. Desondanks nam het college nog bijna een half uur schorsing om de spanning wat op te voeren. Aan het einde van de tweede termijn, op het moment dat de ingediende moties in stemming gebracht zouden worden, had de fractie van Leefbaar Utrecht nog de euvele moed om opnieuw een schorsing aan te vragen. Daarop verlieten de SP-raadsleden Paulus Jansen en Mary Mossel uit protest de vergadering.

Jansen concludeert dat het debat een aanfluiting was voor de democratie: ?Er was geen sprake van uitwisseling van argumenten, de uitslag stond op voorhand vast. Klaarblijkelijk hebben Corio, NS Vastgoed en Jaarbeurs méér te vertellen over de toekomst van het stationsgebied dan de leden van de gemeenteraad.?

U bent hier