h

SP steekt leerlingen en personeel De Bruijne Lyceum hart onder riem

8 december 2005

SP steekt leerlingen en personeel De Bruijne Lyceum hart onder riem

De SP heeft vanmorgen pamfletten uitgedeeld op het De Bruijne Lyceum, naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de school. Daarmee wordt het scholenaanbod aan de westzijde van de stad nog magerder dan het al is. De reactie van leerlingen en personeel op het pamflet waren zeer positief: "De SP is tot nu toe de enige partij die wat van zich laat horen."

tekst pamflet

SP wil garanties voor goede opvang leerlingen De Bruijne Lyceum

Deze week werd bekend dat het De Bruijne Lyceum aan het eind van dit schooljaar sluit, een jaar eerder dan gepland. Wij vinden dit erg jammer, want we kennen het DBL als een fijne school, die in een gebied staat waar de alternatieven niet voor het uitzoeken zijn. De SP vindt dat er snel garanties moeten komen voor de herplaatsing van de 175 leerlingen die dit schooljaar nog geen eindexamen doen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het verbeteren van de toegang van leerlingen van allochtone afkomst tot de relatief witte scholen in de binnenstad en oost. De SP-fractie zal hierover mondelinge vragen stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2005.

Wij maken ons zorgen over de steeds slechtere spreiding van de VMBO/TL, HAVO en VWO scholen over de stad. Voor de wijken ZuidWest, West en NoordWest, samen goed voor eenderde van de inwoners van Utrecht, is er vanaf volgend schooljaar maar één HAVO-VWO school (dus zonder VMBO/TL) in de directe omgeving. Dat is UNIC op het Cereolterrein, een school die nog in opbouw is.
Als dan ook nog de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College in Tuindorp-Oost doorgaat en College De Klop in Overvecht sluit is de helft van de Utrechts wijken verstoken van HAVO-VWO in de directe omgeving. VMBO/TL is dan aan de west/noord-kant van de stad nog bijna alleen te volgen via VMBO-scholen. De meeste Utrechtse scholen voor HAVO-VWO staan in de binnenstad en oost, twee wijken waar slechts 10% van de bevolking woont. Maar de schoolbesturen bouwen het liefst in het rijke deel van de stad, waarmee je de grootste kans hebt om de bovenkant van de leerlingenmarkt binnen te halen. Zo heeft de rest van Utrecht minder keus, of moet je veel verder fietsen naar school.

Wij zullen vandaag de volgende vragen stellen aan de wethouder onderwijs:
1. Kan een school zo maar een jaar eerder sluiten dan afgesproken?
2. Welke garanties zijn er voor de opvang van de leerlingen van het DBL na het lopende schooljaar? Op welke scholen kunnen zij terecht?
3. Hoeveel VMBO/TL, HAVO en VWO leerlingen wonen er op dit moment in de wijken ZuidWest en West? Op welke scholen volgen deze leerlingen onderwijs?
4. Werken alle VMBO/TL-HAVO-VWO scholen loyaal mee aan de afspraken om de toegang van allochtone leerlingen tot de witte scholen in Utrecht te verbeteren?
5. Hoe gaat u er voor zorgen dat de scholen evenwichtiger gespreid worden over de stad en elkaar niet beconcurreren maar samenwerken?
6. Zou de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College in de voorgestelde vorm niet afgeblazen moeten worden?
7. Moet er geen bouwstop komen voor de scholen in de binnenstad en oost, die nu al veel leerlingen wegzuigen van scholen uit andere wijken?

Heeft u nog vragen aan de SP, of wilt u iets melden, neem dan gerust contact op!

U bent hier