h

Weggeefwinkel: een kritisch protest.

5 december 2005

Weggeefwinkel: een kritisch protest.

ROOD Utrecht, jongeren in de SP, organiseerde op zaterdag 26 november voor het derde opeenvolgende jaar een weggeefwinkel tijdens de internationale “Buy-Nothing-Day”.

Internationale niet-winkeldag is een kritisch protest tegen de westerse overconsumptie. Vooral in deze tijd van het jaar wordt er in de wereld enorm veel geld uitgegeven. Als tegenhanger hiervoor organiseerde ROOD Utrecht een weggeefkraam op de Oudegracht.
In de weken voor de actie werden overal spullen ingezameld en op zaterdagochtend, na een laatste warme kop koffie, naar de Oudegracht gebracht. De kraam werd versierd en de spullen werden uitgestald. Er zat van alles bij: boeken, cd’s, kleding, spelletjes en zelfs een stereoinstallatie!
Al snel kwamen er mensen langs om spullen uit te zoeken. Bij de spullen werden gedichtjes uitgedeeld en bouwplaten voor een ‘doosje geluk’ waarmee iedereen aan zijn eigen geluk kon bouwen. Er werd enthousiast gereageerd op de actie en sommige mensen kwamen zelfs spontaan spullen brengen voor de kraam.

Aan voorbijgangers van de weggeefkraam werd de mogelijkheid geboden een vrijwillige donatie te doen. Van dit geld zijn cadeau’s gekocht voor een groep dakloze jongeren in opvangcentrum Zandbergen - De Dijk om de winter door te komen.
Hierdoor is veel geld ingezameld waardoor veertien dakloze jongeren uit Utrecht blij gemaakt konden worden met een tasje met daarin een sjaal, een muts, handschoenen, een tandenborstel, tandpasta en shampoo.

Het opvangcentrum Zandbergen - De Dijk vangt jongeren tussen 17 en 25 jaar op die buiten de Jeugdzorg vallen en probeert door middel van intensieve begeleiding de jongeren in een periode van maximaal 4 weken te helpen. Veelal betekent dit hulp bij het vinden van een dagbesteding, een baan of een studie en het aanbrengen van meer structuur en orde in het leven van deze jongeren.

Een beetje terughoudend vertelden zij hoe ze in het centrum terecht waren gekomen, maar geleidelijk aan werd het gesprek opener en gaven zij ook aan hoe de voorzieningen in de opvang van dakloze jongeren verbeterd zou kunnen en moeten worden.

Het leven in het opvangcentrum is niet makkelijk: van de jongeren wordt niet alleen een goede inzet verwacht, er zijn ook veel beperkingen en regels waaraan zij moeten voldoen. De jongeren hebben gemiddeld zo’n 3 Euro per dag te besteden en moeten hiervan alle bezittingen betalen. Bij navraag bleek er een grote vraag naar basisbehoeften zoals toiletartikelen en kleding, die niet door het centrum worden verstrekt.
Uit het gesprek bleek verder onder meer dat de mogelijkheden tot begeleid kamer wonen heel marginaal zijn. Een wachtlijst van meer dan een jaar voor dit project, zorgt ervoor dat jongeren nergens terecht kunnen dan in de crisisopvang. Ook de opvangplaatsen in de crisisopvang zijn beperkt, waardoor een jongen van 17 wekenlang in een tent moest slapen, in de winter, in Utrecht, in Nederland…

De jongeren waren allemaal zeer gemotiveerd om hun leven op de rails te krijgen, maar de hulp die hen geboden kan worden is niet genoeg, er zou meer begeleiding nodig zijn om hen echt aan het werk en een woning te helpen.

Dan is er ook nog het gebrek aan begeleiding van jongeren na jeugddetentie: er is geen woonruimte voor hen wanneer zij vrijkomen: zij staan ook gewoon op de (te lange) wachtlijst voor begeleid kamer wonen en belanden zo in het circuit van crisisopvang. De jongeren geven zelf aan dat zij hun leefsituatie wel willen verbeteren, maar dat zij zich tegengewerkt voelen door de lange wachttijden van de hulpinstanties of door de beperkte bereikbaarheid daarvan.

ROOD Utrecht ziet mogelijkheden tot verbetering van de situatie van deze jongeren:
•Meer voorziening in basisbehoeften vanuit de opvangcentra;
•Meer opvangmogelijkheden voor deze jongeren;
•Betere begeleiding bij het vinden en behouden van werk en studie;
•Betere opvang van jongeren na jeugddetentie;
•Kortere wachttijden van projecten als begeleid kamerwonen.
Hier is een belangrijke taak voor de politiek weggelegd!

Voor meer informatie en foto’s:
ROOD Utrechtwww.rood.utrecht.nl
Jeugdopvangcentra van Zandbergen www.zandbergen-jeugdzorg.nl
Marijke Beulen, Iris de Gruijter, Jamila Yahyaoui

U bent hier