h

Gemeente Utrecht lapt vrijheid van meningsuiting aan zijn laars.

23 januari 2006

Gemeente Utrecht lapt vrijheid van meningsuiting aan zijn laars.

De gemeente Utrecht lapt met zijn standplaatsenregeling voor politieke partijen de vrijheid van meningsuiting aan zijn laars en maakt ongeoorloofd onderscheid tussen ambulante handel en ideële organisaties. Dat is de mening van SP voorzitter Freek Bersch en fractievoorzitter Paulus Jansen, naar aanleiding van een aanschrijving van B&W om een einde te maken aan “…. het innemen van een standplaats aan de openbare weg zonder vergunning”, op last van een dwangsom van 500 euro per dag.

Medio 2005 besloot het Utrechtse gemeentebestuur om politieke partijen voortaan alleen standplaatsen toe te wijzen op de Stadhuisbrug, ter hoogte van boekhandel Broese. De SP en GroenLinks maakten daar toen al bezwaar tegen. De SP neemt sinds jaar en dag een standplaats in aan de Oudegracht, ter hoogte van de HEMA. Daar mogen ook nu nog kramen staan, alleen niet die van de SP. “Daar hebben wij principieel bezwaar tegen” zegt SP afdelingsvoorzitter Freek Bersch: “Wij richten ons niet alléén tot dat deel van de bevolking dat graag leest. Al lezen wij zelf erg graag.”

De SP liet B&W en de gemeenteraad op 18 augustus 2005 al weten dat zij ondanks het verbod de standplaats gewoon zou blijven innemen en een eventuele aanschrijving tot in hoogste instantie te zullen aanvechten. Bersch vindt het flauw dat wethouder openbare ruimte Abrahamse (VVD) een half jaar gewacht heeft om die aanschrijving daadwerkelijk de deur uit te doen: “We hebben afgelopen maanden ongeveer 15 keer bij de HEMA gestaan, maar ze hebben gewacht tot de verkiezingsperiode omdat we ons dan niet kunnen permitteren afwezig te zijn door dit verbod.” Daarom staan de SP-ers komende tijd –al dan niet tandenknarsend- met hun kraam op de Stadhuisbrug. Tot de rechter de gemeente Utrecht heeft teruggefloten, daarna zullen ze ongetwijfeld weer staan waar ze thuis horen. Bij de HEMA.

U bent hier