h

Keek op de Fractieweek

30 januari 2006

Keek op de Fractieweek

Een paar latertjes voor de fractie de afgelopen week. Zowel de commissies Verkeer en Beheer als Stedelijke Ontwikkeling haalden net voor de sluitingstijd van de fietsenstalling de eindstreep. Er waren dan ook flinke agenda?s. In de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling onstond een meerderheid voor het ophogen van de wijkwelzijnsbudgetten.

Komende week gaat de commissie Stedelijke Ontwikkeling op dinsdagavond (31 januari) de rest van de agenda afwerken. De Conceptvisie De Uithof, Nieuwbouw Rabobank (2 x 105 meter de hoogte in) en het Structuurplan Kanaleneiland Centrum staan garant voor opnieuw een lange avond.

In de commissie Verkeer en Beheer kwam de verkoop van de GVU-aandelen opnieuw ter sprake. Naar aanleiding van een vraag van de SP-fractie kwam naar voren, dat het maximale financiële risico voor de gemeente Utrecht indien niet verkocht wordt heel beperkt is. Ook opmerkelijk was dat Leefbaar Utrecht, PvdA en CDA zich (net als de oppositie overigens) aandringen op het serieus nemen van de ondernemingsraad van de GVU. Die OR wil niet verkopen, maar in plaats daarvan de mogelijkheden voor samenwerking/fusie van de busbedrijven van de grote vier steden laten onderzoeken. De SP wil in de raad van 9 februari bij motie afdwingen dat dit onderzoek er komt. De HOV-baan ?om de zuid? blijft de gemoederen ook bezighouden. CDA en LU staan als enigen nog echt achter de huidige betonnen busbaan. De VVD is tegen vanwege de aanslag op Maarschalkerweerd, de PvdA wil wel een busbaan, maar alleen als er een tram op gaat rijden. Alle reden voor de SP om ons alternatief - gratis meeliften op het reeds aanwezige en nog te bouwen spoor ? nog sterker onder de aandacht te brengen. Zie het artikel SP in actie voor beter openbaar vervoer De Uithof elders op de site.

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling werd bevestigd dat het groene hart van Rotsoord in Hoograven groen zal blijven. De SP sprak de hoop en verwachting uit dat de handtekeningenlijsten nu definitief gearchiveerd kunnen worden. Woningbouw tot 8 woonlagen blijft mogelijk in de nu aangenomen Ruimtelijke Visie, maar er zijn nog tal van haken en ogen aan om dat ook daadwerkelijk te realiseren. De SP ziet dergelijke hoogtes niet zitten en droeg een alternatief aan voor een deel van de woningen. Tegen de zin van vele omwonenden op de publieke tribune, werden de plannen voor herinrichting van Fort aan de Klop en de bouwplannen van Centrum Maliebaan aan de ABC-straat gesteund door een meerderheid van de commissie.

Ook Leefbaar Utrecht is nu voor het ophogen van de wijkwelzijnsbudgetten, waarmee zich een meerderheid voor deze wens van de SP en GroenLinks aftekende in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Zaak is nu te zoeken naar financiële dekking, wat met een meerderheid een stuk makkelijker gaat dan zonder. Tijdens een werkbezoek van de commissie aan het Centraal Museum hoorde raadslid Mary Mossel goede plannen van de nieuwe directeur, die behoorlijk op een lijn staat met de SP. Slechter ziet het eruit voor de Martijnschool. Wethouder Janssen wil financiëel niet meewerken aan het openhouden van de school tot de nieuwbouw klaar is. Nu geld bij ene stichting zou een precedent scheppen voor anderen om ook de hand op te houden. De SP legt zich hierbij niet neer.

U bent hier