h

Loopt Lenting harder voor Corio dan voor Van Daalen?

19 januari 2006

Loopt Lenting harder voor Corio dan voor Van Daalen?

De kiosk van de gebroeders Van Daalen op het Vredenburg is voor de visliefhebber een begrip. Als 25 jaar huren zij een van de kiosken op het plein van de gemeente Utrecht. Maar niet lang meer. Het Vredenburg zal veel kleiner worden door de megaplannen voor het stationsgebied. Dat daarbij een paar honderd arbeidsplaatsen van marktkooplui op het spel gezet worden legt weinig gewicht in de schaal ....

Corio, eigenaar van Hoog Catharijne, krijgt als tegenprestatie voor zijn welwillende medewerking aan de bouw van het muziekpaleis toestemming om op het Vredenburg een groot nieuw winkelgebouw neer te zetten met een vloeroppervlak zo groot als de Bijenkorf. Dat gebouw komt op de plek waar nu de poffertjeskraam en de fietsenstalling zijn. Omdat het plein daarna wel erg klein wordt (hoe komt dat toch zo?) moet het aantal marktkramen verkleind worden en worden ook de drie kiosken in 2007 gesloopt. Daarom is het huurcontract van Van Daalen is opgezegd. Maar stationsgebied-wethouder Lenting (Leefbaar Utrecht) beloofde zijn uiterste best te zullen doen voor de gedupeerde ondernemers. Hij schatte in november 2004 de kans op een mooie nieuwe plek voor de vishandel van Van Daalen op 80 to 90%. Een jaar en drie maanden later is er echter nog geen zicht op een oplossing.

SP-fractievoorzitter Paulus Jansen heeft na bestudering van de correspondentie van Van Daalen, samen met GroenLinks, Burger & Gemeenschap en de Christenunie, schriftelijke vragen gesteld over de onverkwikkelijke gang van zaken: "Het is onacceptabel dat hardwerkende kleine zelfstandigen zolang aan het lijntje worden gehouden. De marktlui en de huurders van de kramen moeten na de verplaatsing een gelijkwaardige of betere plek krijgen dan de huidige. Als Corio in ruil voor zijn medewerking aan het verbouwen van het stationsgebied het complete winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum in de schoot geworpen krijgt, lijkt me dat toch wel het minste dat de gemeente verplicht is aan de huidige gebruikers van het Vredenburg."

Maar voorlopig lijkt Lenting harder te lopen voor Corio dan voor de kleine winkeliers.

Schriftelijke vragen SP, GroenLinks, Burger en Gemeenschap en Christenunie

Al weer bijna anderhalf jaar geleden berichtte het Utrechts Nieuwsblad over de viskiosk van de firma. Van Daalen op het Vredenburg, die weg moet wegens de plannen voor het stationsgebied . De firma Van Daalen huurt al 25 jaar de kiosk van de gemeente, daarvoor stonden ze op de markt.
Bij de behandeling van de Actualisatie Masterplan Stationsgebied 2004 (Jaargang 2004, nr. 190) verklaarde de wethouder stationsgebied, naar aanleiding van een door GroenLinks ingediende motie: “Wij voeren de gesprekken altijd via twee lijnen, aan de ene kant door opzegging van de huur of onteigening en aan de andere kant door er minnelijk uit te komen. Ik kan de raad zeggen dat wij er gelukkig in 80% tot 90% van de gevallen minnelijk uitkomen. Dit is ook mijn grote inzet ten aanzien van de viskraam van Van Daalen.”

De SP-fractie heeft de beschikking gekregen over de correspondentie van de firma Van Daalen met de gemeente Utrecht. Hieruit blijkt dat de gemeente inmiddels toe is aan de vierde contactpersoon in drie jaar tijd, maar dat er nog geen enkel reëel perspectief is op een nieuwe locatie voor de viskraam.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Welke concrete alternatieven heeft de gemeente Utrecht sinds september 2004 aan de firma Van Daalen aangeboden?

2. welke oplossing streeft de gemeente momenteel na met betrekking tot de toekomst van de viskraam en hoe wordt daar aan gewerkt?

3. Wat is de stand van zaken bij de aanbieding van alternatieve locaties aan de marktkooplui, de overige huurders van paviljoens op het Vredenburg en de poffertjeskraam?

P.Jansen (SP)
R.Giesberts (GroenLinks)
W.Rietkerk (Christenunie)
R.Vriezen (B&G)

U bent hier