h

Luchtkwaliteit Utrechtse basisscholen niet structureel bewaakt

25 januari 2006

Luchtkwaliteit Utrechtse basisscholen niet structureel bewaakt

De luchtkwaliteit in de Utrechtse scholen wordt niet structureel bewaakt. Dat blijkt uit de antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van SP raadslid Mary Mossel. Enige tijd geleden berichtte de consumentenrubriek Radar dat de luchtkwaliteit op basisscholen dramatisch slecht is.
Ook het Utrechtse gemeentebestuur zit hiermee in zijn maag en zal in 2006 bekijken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden: "Maar de mogelijkheden zijn zeer beperkt in het kader van de vastgestelde financiele kaders."

Vragen van mevrouw M.M.L.H. Mossel (ingekomen 22 november 2005)

In het programma Radar en ook in het AD wordt melding gemaakt van de onderzoeksresultaten naar de luchtkwaliteit in de basisscholen. Vooral in de nieuwbouwscholen (lagere bouwhoogte) was de luchtkwaliteit bedroevend. De ventilatie in de scholen is cruciaal voor voldoende luchtkwaliteit.
De slechte luchtkwaliteit leidt tot slechtere leerprestaties en een te voorkomen hoog ziekteverzuim bij de leerlingen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid binnen de scholen.
Bovenstaande leidt bij de sp-fractie tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de resultaten van bovengenoemd onderzoek?
2. Is het college het met de sp-fractie eens, dat goede luchtkwaliteit in de scholen een voorwaarde is voor goed en gezond onderwijs?
3. Wordt de luchtkwaliteit in de Utrechtse basisscholen regelmatig gemeten?
4. Zo ja, hoe vaak? En wat is de uitslag van deze metingen?
5. Zo nee, waarom gebeurt dit niet?
6. Is het college bereid, in dat geval regelmatig de luchtkwaliteit te onderzoeken en deze te verbeteren indien blijkt, dat dit nodig is?

Antwoorden van Burgemeester en wethouders (verzonden 24 januari 2006)

1. Ja, het College kent de resultaten van dit onderzoek en is bekend met de problematiek van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen.
2. Ja.
3. Nee, de luchtkwaliteit in de Utrechtse basisscholen wordt niet regelmatig – dat wil zeggen volgens een vooraf vastgesteld programma – gemeten. In het geval de GG en GD klachten over de luchtkwaliteit in een basisschool ontvangt, beoordeelt de GG en GD de situatie altijd ter plaatse en adviseert zij de schoolleiding hoe de luchtkwaliteit verbeterd kan worden. Het gaat hier gemiddeld om 1 of twee klachten per jaar. Wanneer het nodig is daarbij de luchtkwaliteit te meten, wordt verwezen naar een daartoe gespecialiseerd bureau. De GG en GD beschikt niet over de apparatuur om zelf metingen te kunnen verrichten.
4. Voor het antwoord op deze vraag kan verwezen worden naar het antwoord op vraag 3.
5. Voor het antwoord op deze vraag kan eveneens verwezen worden naar het onder 3. gegeven antwoord.
6. Ja. In het programma van de GG en GD voor 2006 zal onderzocht worden hoe de gemeentelijke rol bij de aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit in basis- scholen optimaal kan worden ingevuld. Dit was reeds afgesproken. Deze mogelijkheden zijn zeer beperkt als gevolg van de vastgestelde financiële kaders.

U bent hier