h

Politiek caf 15 januari over sociale woningbouw: stem mee!

6 januari 2006

Politiek caf 15 januari over sociale woningbouw: stem mee!

1.Als de gemeente de markt voor sociale woningbouw opengooit, kan ze ook genoeg goedkope goede woningen laten bouwen;
2.Er moet een gemeentelijke woningbouwcorporatie komen om betaalbare woningen te bouwen;
3.Woningbouw hoort niet gesubsidieerd te worden omdat je dan ook mensen subsidieert die het niet nodig hebben;
4.Nieuwbouw en slopen is beter dan renoveren omdat dat betere huizen oplevert;
5.Bewoners moeten meer inspraak krijgen bij sloop-, renovatie- of nieuwbouwplannen in hun eigen wijk;
6.Er moet kleinschalig gebouwd worden, geen grote projecten meer.

Stem over deze stellingen op het politiek café van zondag 15 januari vanaf 14u30 in café Hofman aan Janskerkhof 17a (café om 14u00 open). Er komen vier zeer interessante gasten discussiëren over de Nederlandse en Utrechtse woonpolitiek.

Meer informatie over het politiek café woonpolitiek is te vinden op de SP-site.

» Download het pamflet van het politiek café woonpolitiek.

U bent hier