h

SP: grote risico's bij woningbouw rond de A2 in Leidsche Rijn

12 januari 2006

SP: grote risico's bij woningbouw rond de A2 in Leidsche Rijn

Als de gemeente doorgaat met zijn woningbouwplannen op een steenworp afstand van de A2 in Leidsche Rijn zal dit een onverantwoorde aantasting betekenen van de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Dat is het belangrijkste kritiekpunt van de SP bij de behandeling van de ontwikkelingsvisie voor het gebied langs de A2 en het masterplan Leidsche Rijn centrum in de gemeenteraad.

Vaststelling Ontwikkelingsvisie Centrale zone 2 en Masterplan Leidsche Rijn Centrum.
Inbreng SP in eerste termijn

Het stadsdeel Leidsche Rijn is ontwikkeld op basis van de filosofie dat de nieuwe en de oude stad één geheel vormen, beide delen vloeien naadloos in elkaar over.
Om die reden is ervoor gekozen om de A2 te verplaatsen en te overkluizen, om die reden is ervoor gekozen om het gebied rond, deels zelfs boven, de A2 intensief te bebouwen. Dáárom komt er veel kwetsbare bebouwing, zoals woningen en een ziekenhuis terecht in een lawaaierige en vuile omgeving, in de directe omgeving van de drukste verkeersaders van Nederland, waarover ook nog eens grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen getransporteerd worden. Om die reden is ook het stadscentrum van Leidsche Rijn aan de rand van dit stadsdeel geprojecteerd in plaats van in het midden.

De SP-fractie heeft in 1995, toen deze ontwikkelingsrichting in het masterplan Leidsche Rijn is vastgelegd, gewezen op de twijfelachtige houdbaarheid van de stelling dat Leidsche Rijn en de oude stad straks één geheel gaan vormen. Hoe je het ook wendt of keert: de combinatie van de barrièrewerking van het kanaal, de A2 , de afstand tot de binnenstad en de afwijkende dynamiek ten opzichte van wijken als Kanaleneiland en Oog in Al maken zeer aannemelijk dat Leidsche Rijn in de praktijk als een satelietstad zal fungeren, te vergelijken met bijvoorbeeld Nieuwegein. Dat impliceert dat de Leidsche Rijners sterker dan de plannenmakers veronderstelden gebruik zullen willen maken van eigen voorzieningen. Helaas is er te weinig geld voor die eigen voorzieningen omdat dat is eerst opgegaan aan de peperdure overkluizing van de A2. Daarna is dat nog eens dunnetje overgedaan bij het vaststellen van het nieuwe spoortracé, waarin een extreem aantal dure viaducten en tunnels is opgenomen.

De ontwikkelingsvisie en het masterplan Leidsche Rijn Centrum, die ik omwille van de tijd gezamenlijk behandel, zijn een logische uitwerking van een fout concept. Bij de uitwerking blijkt steeds duidelijker tot wat de schaduwzijde is van de één stad gedachte.
Zo is er een grote woningbouwvlek gedacht ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal tegenover Kanaleneiland, tussen de Martin Luther Kinglaan en de Clausbrug. Deze huizen liggen vlakbij het knooppunt Oudenrijn, langs het open deel van de A2. Bij de meest voorkomende windrichtingen tussen west en zuidwest krijgen deze mensen de volle laag aan herrie, stank en stof, daar kan je met geen geluidswal tegenop.
Hetzelfde geldt voor de bebouwing rond het “luchtgat” in de overkapping van de A2 aan de zuidzijde van het centrumgebied. Die ligt nóg dichter bij deze 10-strooks autoweg.

Voorzitter, dit mag dan een logisch gevolg zijn van keuzen die in het verleden door een meerderheid van deze raad gemaakt zijn, maar dat waren niet onze keuzen. Om deze reden kunnen we ook de uitwerking niet steunen.
De SP-fractie heeft nog één suggestie die naar onze mening wel binnen de smalle marges van de planuitwerking gerealiseerd kan worden: de handhaving van een zo groot mogelijk deel van de begroeiing tussen de Letschertweg en de A2-A12, aan de noordwestzijde van knooppunt oudenrijn. Hier staan inmiddels een paar duizend bomen, die een natuurlijke buffer vormen voor het achterliggend gebied. Het lijkt ons erg onverstandig om deze bomen te kappen, want het kost twintig jaar om elders in het gebied een vergelijkbare kwaliteit te realiseren.

U bent hier