h

SP komt met initiatiefvoorstel voor wijziging Horecaverordening

20 januari 2006

SP komt met initiatiefvoorstel voor wijziging Horecaverordening

De SP-fractie in de gemeenteraad dient binnenkort een initiatiefvoorstel in voor de wijziging van de Utrechtse Horecaverordening. Directe aanleiding is de gang van zaken rond de vestiging van een restaurant aan de Oosterkade 18, dat bij nader inzien een combinatie van restaurant, café, disco en nachtkroeg blijkt te zijn. Dat betekent latere sluitingstijden en rumoeriger publiek dan de bedoeling was in een buurt met in hoofdzaak een woonfunctie. De huidige Horecaverordening biedt onvoldoende mogelijkheden om buurtgericht ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, dan wel extra voorwaarden te stellen.

De SP stelt voor om vergunningverlening gebiedsgericht te koppelen aan randvoorwaarden met betrekking tot de grootte, aard van de activiteiten, sluitingstijden, terrasgebruik e.d., zoals nu al het geval is in de binnenstad. Op die manier kan een prettig woonklimaat verzekerd worden, zonder dat de horeca nodeloos beperkt wordt in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

De SP onderzoekt daarnaast mogelijkheden om bij de wijziging nodeloze bureaucratie in de verordening te schrappen en een niet-discriminerend toelatingsbeleid bij uitgaansgelegenheden te bevorderen. Onlangs bevestigde een onderzoek van SP jongerenorganisatie ROOD dat een aantal Utrechtse uitgaansgelegenheden nog steeds discrimineren aan de deur.

Een aantal andere fracties heeft inmiddels belangstelling getoond om zich aan te sluiten bij het initiatief. Daarmee zou het draagvlak voor een snelle invoering vergroot worden.

U bent hier