h

Gemeente Utrecht staat mega-uitbreiding winkelareaal toe

28 februari 2006

Gemeente Utrecht staat mega-uitbreiding winkelareaal toe

Het gemeentebestuur van Utrecht is van plan om het winkelareaal de komende tien jaar tijd met 42% uit te breiden, meer dan twee keer de hoeveelheid die nodig is om de groei van de bevolking op te vangen. Die bedraagt 20%. Dat blijkt uit de antwoorden van werhouder Abrahamse (VVD) op vragen van de SP.
SP-fractievoorzitter Paulus Jansen voorspelt dat de uitbreiding , als die doorgaat, zal leiden tot een winkeloorlog met de regiogemeenten, die immers niet van plan zijn om nog meer marktaandeel door de centrale gemeente te laten afsnoepen. Eindresultaat is een enorme schaalvergroting, gecombineerd met een koude sanering van de buurtwinkelcentra in Utrecht en omgeving.

Op dit moment telt Utrecht 450.000 m2 winkelvloeroppervlak. Daar komt de komende tien jaar als dit gemeentebestuur zijn zin krijgt nog eens 192.000 m2 bij. Grotendeels in het stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum en bij de meubelboulevard. Maar ook op andere locaties zijn er grote uitbreidingen in voorbereiding. Zo zinnen 2 discountsupermarkten aan de Groeneweg op een verdubbeling van hun winkeloppervlak. Dat zou volkomen in strijd zijn met de detailhandelsnota 2003, een enorme verkeersoverlast veroorzaken in dit woongebied en veel koopkracht doen wegvloeien uit de Kanaalstraat, die in de detailhandelsnota wél als kernwinkelgebied is aangewezen.

De SP vindt deze koers van het gemeentebestuur hoogst onverantwoordelijk en zal de kwestie aan de orde stellen in de raadscommissie Verkeer en Beheer van 28 februari.

U bent hier