h

Jongeren aan zet bij de SP!

16 februari 2006

Jongeren aan zet bij de SP!

De SP vindt dat de gemeente voldoende ruimte in de wijkaccommodaties beschikbaar moet stellen voor jongeren tussen 12-18 jaar. De tendens is op dit moment om activiteiten voor deze groep te concentreren in een beperkt aantal grootschalige accommodaties, waardoor de sociale controle en de mogelijkheden voor zelfbeheer beperkt worden. Als jongeren zelf initiatief nemen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij Azotod in De Meern, moeten de wijkwelzijnsinstellingen daar alle ruimte aan geven in plaats van zelf alle touwtjes naar zich toe te trekken.

U bent hier