h

SP voorstellen tot wijziging referendumverordening overgenomen

10 februari 2006

SP voorstellen tot wijziging referendumverordening overgenomen

Bij de behandeling van de referendumverordening heeft de gemeenteraad op 9 februari twee wijzigingsvoorstellen van de SP aangenomen, die beogen om eenn initiatief voor een raadgevend (correctief) referendum eenvoudiger te maken.

De twee SP-amendementen kregen steun van Leefbaar Utrecht, Groenlinks, B&G, Christenunie en D66. Tegen stemden PvdA, VVD en CDA.
De SP gaf ook steun aan een wijzigingsvoorstel van Leefbaar Utrecht, dat eveneens werd aangenomen. Hierdoor wordt het aantal handtekeningen nodig voor het houden van een raadgevend refendum verlaagd naar 3% van het aantal kiesgerechtigde stemmers.

U bent hier