h

Werk maken van integratie

23 februari 2006

Werk maken van integratie

Integratie is één van de speerpunten van de SP voor de aankomende raadsperiode. Want het wordt tijd dat er structureel aandacht is voor integratie, en niet alleen tijdens verkiezingscampagnes. De afstand tussen bevolkingsgroepen in Utrecht wordt snel groter. Daar is de afgelopen vijf jaar veel te weinig aan gedaan. Allochtonen leven vaker in armoede, worden vaker afgewezen voor een baan of stageplaats, en de wijken waarin ze wonen worden eenzijdiger. Volgens de SP begint integratie op school, op straat en op het werk. Lees hier meer over de SP en integratie.

U bent hier