h

SP wil duidelijker uitgangspunten bij herontwikkeling meubelboulevard

29 maart 2006

SP wil duidelijker uitgangspunten bij herontwikkeling meubelboulevard

Een consortium van projectontwikkelaars en eigenaren op de meubelboulevard heeft een intentie-overeenkomst gesloten met de gemeente Utrecht voor de herontwikkeling en uitbreiding van de meubelboulevard in Kanaleneiland-Zuid. In totaal zijn er plannen voor de nieuwbouw van 150.000 m2 winkels en 30.000 m2 overige functies. De SP wil dat B&W bij dit megaproject duidelijker randvoorwaarden formuleren, voordat de plannen verder ontwikkeld worden.

De bouwplannen betekenen een enorme uitbreiding van de meubelboulevard. De SP is positief dat de plannen betrekking hebben op een verdichting van de bestaande locatie. In het verleden was er nog sprake van het verplaatsen van de meubelboulevard naar de omgeving van het transferium Westraven.
Opvallend is dat wethouder economische zaken Abrahamse de megadeal met één A4-tje door de raad dacht te loodsen.

Fractievoorzitter Paulus Jansen: "Het bouwplan heeft ongeveer eenderde van de omvang van de nieuwbouw in het stationsgebied. Daar is jaren over gesoebat en zijn vele meters papier naar de gemeenteraad gestuurd. Dan is deze informatievoorziening wel het andere uiterste. De uitbreiding kan grote gevolgen hebben voor de buurt- en wijkwinkelcentra in de omgeving, zeker als de branchering niet goed wordt afgebakend. Ook willen wij zeker weten dat de provincie en de randgemeenten akkoord gaan met de uitbreidingsplannen, om te voorkomen dat er een winkeloorlog ontstaat. Daarvan zou de consument op termijn de dupe worden."

De SP vroeg daarom tijdens de raadscommissie verkeer en beheer van 28 maart om een startnotitie met de uitgangspunten van de gemeente en kreeg daarvoor steun van PvdA en Leefbaar Utrecht.
Ook heeft de SP inmiddels opheldering gevraagd bij de provincie, zodat zeker is dat de vernieuwing van de meubelboulevard in goede banen geleid wordt.

U bent hier