h

Tegenvallers Muziekpaleisniet ten koste kleine podia

1 juni 2006

Tegenvallers Muziekpaleisniet ten koste kleine podia

RASAWereldculturencentrum RASA

Het Utrechtse college stemt ermee in dat tegenvallers bij de exploitatie van het Muziekpaleis niet ten koste zullen gaan van de gemeentelijke financiële steun aan de kleinere culturele instellingen in de stad. Hiermee wordt de positie van Ekko en Rasa, die nu al de nodige problemen hebben het hoofd boven water te houden, versterkt. Het college stemt hiermee in met de SP-motie 'Klein is fijn', ingediend door SP-raadslid Tim Schipper. Hiermee wil de partij het brede culturele aanbod in Utrecht garanderen. Hieronder vallen ook de kleinschalige voorstellingen in de kleinere zalen.

Motie 'Klein is fijn'

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 1 juni 2006 ter bespreking van het raadsvoorstel kredietaanvraag bouw Muziekpaleis

Overwegende, dat:
- De stad Utrecht belang heeft bij een breed cultureel aanbod, dus ook de kleinschalige voorstellingen in kleinere zalen,
- Er aan de exploitatie van het Muziekpaleis financiële risico's zijn verbonden,
- De kleinere zalen, zoals Ekko en Rasa, nu al de nodige problemen hebben het hoofd financieel boven water te houden,

spreekt uit dat tegenvallers bij de exploitatie van het Muziekpaleis niet ten koste zullen gaan van de gemeentelijke financiële steun aan de kleinere culturele instellingen in de stad.
En gaat over tot de orde van de dag.

T.W. Schipper (SP)

U bent hier