h

Bestuur Regio Utrecht pakt Regiotaxi aan

21 september 2006

Bestuur Regio Utrecht pakt Regiotaxi aan

Het BRU gaat het bedrijf Personenvervoer Midden-Nederland, dat het collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Utrecht verzorgt, hard aanpakken. PMN maakt een zootje van de service.

persbericht BU

REGIOTAXI MOET WEER OP TIJD RIJDEN EN KWALITEIT LEVEREN

Regiotaxi Utrecht moet weer gaan rijden volgens de normen die daarvoor zijn afgesproken. Dat is de inzet van het Bestuur Regio Utrecht richting vervoerbedrijven. Het BRU heeft de vervoerbedrijven per brief opgeroepen voor een gesprek volgende week. De stadsregio gaat nu elk van de acht taxibedrijven, rijdend onder de vlag van Regiotaxi Utrecht, persoonlijk wijzen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Deze week sprak het BRU opnieuw met Personenvervoer Midden Nederland (PMN), het bedrijf dat namens de acht taxibedrijven optreedt. Inzet is kwaliteitsverbetering van het vervoer om te voldoen aan de gestelde normen. Het BRU verlangt concrete maatregelen op korte termijn. Eind volgende week moet PMN uitsluitsel geven over hoe het de problemen denkt te gaan oplossen.

Aanleiding voor de gesprekken waren de vele signalen over afwijkingen van de normen. Zo moeten mensen vaak veel te lang wachten op een bestelde Regiotaxi. Ook duren de ritten vaak veel langer dan volgens de normen is toegestaan. Dit blijkt niet alleen uit het zogeheten Mystery Guestonderzoek. Het valt ook op te maken uit de vele klachten die de stadsregio binnenkrijgt. Een brief, met verzoek om reactie, die het BRU medio juli verstuurde naar de mensen die een pasje hebben van Regiotaxi Utrecht, leverde 1000 reacties op waarvan zo’n 400 klachten.

De afgelopen maanden heeft het BRU PMN meermalen gewezen op de noodzaak tot verbetering. Dit heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het BRU heeft de ernst en urgentie herhaaldelijk benadrukt. Het vervoer per Regiotaxi moet worden gewaarborgd. Immers, veel passagiers van Regiotaxi Utrecht zijn afhankelijk van dit vervoer en hebben geen alternatief.

Begin 2004 sloot het BRU een overeenkomst met acht taxibedrijven die zich, als Regiotaxi Utrecht, hebben georganiseerd in Personenvervoer Midden Nederland (PMN). De keuze is gemaakt op grond van kwaliteit en prijs, op basis van een openbare aanbesteding. Indertijd bood deze combinatie van samenwerkende vervoerbedrijven een goede kwaliteit tegen een gunstige prijs.

Als opdrachtgever voor Regiotaxi Utrecht ziet het BRU toe op de uitvoering van dit vervoer. Negen samenwerkende gemeenten in de Utrechtse regio bieden met Regiotaxi Utrecht een vorm van openbaar vervoer waarvan iedereen, al dan niet met behulp van een begeleider, zelfstandig gebruik kan maken.

Noot voor de redactie:

Meer informatie: Bestuur Regio Utrecht, Regie Bouma, Communicatie, tel. 030 286 2579.

U bent hier