h

Terug van weggeweest: Groen voor Poen

26 oktober 2006

Terug van weggeweest: Groen voor Poen

Tim SchipperDoor Tim Schipper

In de driehoek Mr. Tripkade - van Lieflandlaan - Kardinaal de Jongweg ligt een postzegeltje groen, in de vorm van een sportveld bij het Liefland College. Het college van B&W vindt het een goed plan dit enige stukje groen vol te bouwen. Groen voor Poen is terug, maar nu met GroenLinks wethouder Giesberts aan de knoppen.

Met 25-50 vierkante meter groen per woning ligt de wijk Noordoost ruim onder de landelijke norm. De bebouwing in dit gedeelte van de wijk is zeer dicht, zeker met de studentenflats erbij. Ook de zogenaamde 'Jantje Betonnorm' voor de hoeveelheid speelgelegenheid in de buurt, wordt nu al bij lange niet gehaald. SP-Raadslid Tim Schipper: "In het wijkje wonen 110 kinderen onder de 10 jaar, die op een paar wipkippen na geen enkele speelgelegenheid hebben. Voor goede speelruimte moeten zij naar het Griftpark, maar dat is een kilometer verderop. Dit sportveld wordt nauwelijks gebruikt en zou bij uitstek geschikt te maken zijn voor speelgelegenheid in de buurt. De bewoners willen dolgraag meewerken bij de inrichting en het onderhoud. Dat zou dit college toch moeten aanspreken. Maar het lijkt er eerder op dat wethouder Giesberts bij het inrichten van zijn werkkamer de erfenis van zijn voorgangers heeft afgestoft."

Liefland_test

U bent hier