h

Bewoners Cremerflat in actie tegen Mitros en SSH

1 november 2006

Bewoners Cremerflat in actie tegen Mitros en SSH

Door Tim Schipper

Ze moéten niet weg, maar het zou wel fijn zijn als ze gingen. De bewoners van de Mitrosflat aan het Cremerplein worden door Mitros vriendelijk verzocht plaats te maken voor de vestiging van een zogenaamd 'corporatiehotel'. In ruil daarvoor krijgen ze een eenmalige aanbieding voor een andere woning. Geen verhuiskostenvergoeding, geen behoud van woon- of inschrijfduur, geen urgentie zoals bij DUO-projecten het geval is. Take it or leave it. Reageren binnen een week, of anders blijven zitten tussen de tijdelijke huurders van het hotel. De bewoners gaan in de tegenaanval.

Corporatiehotel In een corporatiehotel kunnen mensen wonen die in een crisis verkeren en alleen een goedkoop onderdak kunnen betalen. Bijvoorbeeld gescheiden mannen die het huis aan vrouw en kinderen hebben gelaten. Mensen die wegens huurschuld of andere oorzaken uit hun huis zijn gezet, of vrouwen die de thuissituatie ontvluchten.
Natuurlijk moeten deze mensen ook gewoon wonen. Dat is het punt niet. Het is alleen lijnrecht tegen bestaand beleid in om een dergelijke groep te concentreren op één plek. En het gaat niet aan dit ten koste te doen van zittende huurders met een vast huurcontract.

Tijdelijke contracten juridisch onhoudbaar

Foto: Mitros

De voorbereidingen op de vestiging van het corporatiehotel zijn al een tijdje geleden begonnen. Flats die vrijkomen, worden onder een tijdelijk huurcontract door de SSH verhuurd aan studenten. De tijdelijkheid van de overeenkomst wordt in de huurcontracten gerechtvaardigd met het argument dat het complex gesloopt gaat worden. Dat laatste is nergens op gebaseerd. Er is geen sloopbesluit voor de Cremerflat. Sterker nog; in antwoord op vragen van SP-Raadslid Tim Schipper aan wethouder Bosch over het achterstallig onderhoud, stelde deze dat Mitros nog dit jaar zal beginnen de boel op te knappen, na een inventarisatie in het najaar. Met andere woorden, de tijdelijke verhuur door Mitros / SSH gebeurt op illegale gronden.

De rol van Mitros Verreweg de meeste vaste bewoners willen helemaal niet weg. En als ze al weg zouden willen, dan toch slechts tegen redelijke voorwaarden. De huren in de Cremerflat zijn laag, evenals de inkomens van de bewoners. Wat zij willen is normaal onderhoud door Mitros, maar dat wordt al jaren niet meer uitgevoerd. Dat doet het vermoeden rijzen dat Mitros de boel wel degelijk wilde slopen, maar het complex nu nog een aantal jaar overeind houdt, slechts vanwege de financiële steun van de gemeente. Verder verwachten de bewoners wel degelijk achteruitgang van de leefbaarheid bij een concentratie van tijdelijke bewoners die uit een crisissituatie komen. Een voorproefje hebben ze al gehad toen een tijdelijke gast, waar gas en electra wegens betalingsachterstand waren afgesloten, in de winter een vuurtje bouwde in de woonkamer.

Actie Op 30 oktober had Mitros een informatieavond georganiseerd over onder meer de vervangende huisvesting. In een vooraf door de bewonerscommissie belegde bijeenkomst hebben raadslid Tim Schipper en Kees van Oosten (Bureau Rechtsbescherming) de bewoners gewezen op hun rechten, de juridische kronkels van Mitros en SSH en de mogelijkheden om de ontwikkelingen tegen te houden. Naar de Mitrosavond zijn slechts twee mensen heel even geweest. Om aan te kondigen dat de bewoners geen interesse hebben in het aanbod en om mee te delen dat ze de rechter gaan inschakelen om de praktijken van de corporaties aan te vechten.

SP-raadslid Tim Schipper heeft het onderwerp Cremerflat inmiddels opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende commissie Stedelijke Ontwikkeling van 16 en 23 november.

U bent hier