h

Eindconclusie trapongeval: leren van fouten, slachtoffers snel helpen

22 november 2006

Eindconclusie trapongeval: leren van fouten, slachtoffers snel helpen

Een ruime raadsmeerderheid, inclusief SP, heeft aan het einde van het raadsdebat over het trapongeval bij de botenparade ingestemd met de conclusies van de externe onderzoekscommissie Schutte. Alleen VVD, Leefbaar Utrecht en D66 wilden bloed zien: zij dienden een "motie van misprijzen" in tegen GroenLinks wethouder Giesberts.

Volgens Schutte is de trap tijdens de botenparade ingestort, omdat er twintig jaar geleden bij de bouw een constructiefout gemaakt is. Daardoor kon hij de grote belasting van 14 toeschouwers, die keken naar een muzikaal optreden op de gracht, niet dragen en brak af. De matige onderhoudstoestand, gevolg van het feit dat de gemeente veronderstelde dat de trap eigendom was van de winkel van Sinkel, heeft volgens Schutte en een aanvullend onderzoek van het ingenieursbureau Rotterdam geen rol gespeeld bij het ongeluk. In werkelijkheid was de trap, die gebouwd was voor rekening van een horecaondernemer, na de bouw eigendom geworden van de gemeente Utrecht.

De dienst stadswerken heeft in 2005 de Winkel van Sinkel aangeschreven en later een offerte uitgebracht voor het uitvoeren van verbeterwerkzaamheden. Later heeft zij de horecaondernemer nog een keer aangemaand, waarna deze kort voor de botenparade liet weten snel opdracht te zullen geven voor het onderhoud. Deze werkzaamheden waren ten tijde van de botenparade nog niet gestart. Wel waren er enkele loszittende treden gerepareerd. Uit de gang van zaken concludeert de SP dat er sprake was van een gebrekkige registratie van eigendommen en een weinig actieve opstelling naar aanleiding van klachten over de onderhoudstoestand. Daar moet verbetering in komen en dat werd ook toegezegd door het College.

SP-woordvoerder Caroline Sarolea drong in haar bijdrage aan op grote spoed bij de afhandeling van de schadeclaims van de slachtoffers en hun nabestaanden. Deze hebben inmiddels ruim drie maanden moeten wachten. Na enig aandringen zegde burgemeester Brouwer toe dat de slachtoffers uiterlijk 4 december zekerheid hebben.
Ook de afhandeling van klachten zal verbeterd worden. De belangrijkste verbetering is dat in de loop van 2007 alle klachten, inclusief status afhandeling, op internet voor iedereen in te zien zijn. Daarmee wordt een SP-motie uit 2001 alsnog uitgevoerd.

U bent hier