h

Hoera: een linkse meerderheid

18 november 2006

Hoera: een linkse meerderheid

SP, PvdA en GroenLinks haalden samen maar liefst 81% van de stemmen bij de schaduwverkiezing van de federatie belangenverenigingen Onderling Sterk. Daarvan nam de SP maar liefst 45% voor zijn rekening.

Onderling Sterk organiseerde op 18 november een grote verkiezingsdag in het Utrechtse provinciehuis. Daar mochten de politieke partijen komen uitleggen wat ze voor plannen hebben die van belang zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel vragen dus over de toekomst van de sociale werkplaatsen, de wet maatschaatschappelijke ondersteuning en over betaalbare woningen.

Namens de SP voerde Paulus Jansen het woord. Hij kreeg heel wat vragen op zich afgevuurd.
Veel mensen rekenden voor dat ze nooit zelfstandig kunnen wonen van hun inkomen, ook al zouden ze dat graag willen. De SP wil daar iets aan doen door het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen komende vier jaar met 10% te verhogen en de bezuinigingen op de huurtoeslag terug te draaien.

U bent hier