h

Kees krijgt zijn geld

4 november 2006

Kees krijgt zijn geld

"Luis in de pels" Kees van Oosten kan de broekriem weer een tandje ruimer zetten: de gemeente heeft ten lange leste de proceskosten betaald waartoe ze in juli jl. al veroordeeld was. Van Oosten achtervolgt de gemeente Utrecht met bezwaarprocedures tegen wegenprojecten en bomenkap. Regelmatig met succes. Toen de gemeente hem afgelopen zomer na twee gewonnen processen de kosten niet overmaakte rees dan ook de verdenking dat de druiven zuur waren.
Maar volgens B&W was dat in het geheel niet zo, er was slechts een foutje gemaakt...

SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de heer P.F.C. Jansen (vragen binnengekomen op 27 september 2006 en antwoorden verzonden door het college door 31 oktober 2006)

1. Klopt het dat de gemeente Utrecht door de rechtbank in de zaaknummers 05/3652 en 05/3503 tot betaling van proceskosten is veroordeeld? Zo ja, op welke data zijn de vonnissen gewezen?
Ja, op 6 juli 2006 en 27 juni 2006.

2. Bent u bekend met de wettelijke betalingstermijn en is het beleid van de gemeente Utrecht om de wettelijke betalingstermijn na te leven?
Ja, uiteraard.

3. Indien dat in deze gevallen niet gebeurd is: kunt u aangeven wat hiervan de reden is?
Betalingsverzoek was in het ongerede geraakt. Dit is door het college zelf geconstateerd en gemeld aan verzoeker met excuus voor de vertraging.

4. Houdt het College toezicht op het naleven van de betalingstermijn? In hoeveel procent van de gevallen is deze in het afgelopen kalenderjaar overschreden?
Uiteraard. Nog geen 1%.

U bent hier