h

Kop van Lombok: zelfde plan, ander kleurtje

8 november 2006

Kop van Lombok: zelfde plan, ander kleurtje

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Een hoge opkomst was er gisteren bij de bewonersavond in de Domstad Hogeschool, waar wethouder Giesberts het aangepaste bouwplan voor de Kop van Lombok kwam presenteren.

Na een eerdere consultatie in juni waren de omwonenden, verenigd in de stichting "Trek Lombok door tot het Spoor", massaal in protest gekomen tegen de voorgestelde glazen 'Chinese Muur' die Lombok fysiek zou afscheiden van de binnenstad. Terwijl de intentie van het Masterplan Stationsgebied toch was 'verbinden'. Ook de wijkraad heeft negatief geadviseerd over het plan.

Kern van het probleem bij de 'Kop' is de verkeerssituatie zoals die nog een flink aantal jaar zal bestaan op het Westplein. Er moet een tunnel komen, maar die ligt er voorlopig nog even niet. Intussen is er al wel een flink gat tussen Kanonstraat en Damstraat, waar de nieuwbouw moet gaan komen. Die kan niet wachten op de tunnel, want dan krijg je weer een gat in de begroting. De hoogte en het volume van de voorgenomen nieuwbouw maken het noodzakelijk kostbare geluidswerende maatregelen te nemen. Iets dat overigens niet nodig is als de bestaande bouwhoogte aan de Kanonstraat wordt gehandhaafd. Het geplande volume is echter nodig om de opbrengst van de bouw te waarborgen (voor de ontwikkelaar en de gemeente), stelde Giesberts.

In de presentatie van de aangepaste plannen legde stedebouwkundige Bouwman (jawel!) wederom de nadruk op de noodzaak tot verbinden. Architecte Marlies Rohmer ging in op recente ontwikkelingen met betrekking tot verlenging van de tunnel, die een heel ander licht zouden werpen op de mogelijkheden voor de nieuwbouw. Hooggespannen waren dan ook de verwachtingen toen het plaatje van het aangepaste ontwerp zou verschijnen. Verbazing resteerde toen de bewoners het hadden gezien. Een zelfde massief en dominant gebouw en gevel, maar dan deels uitgevoerd in baksteen. De reacties uit de zaal lieten aan duidelijkheid niets te wensen over.
De enige die een positief gevoel overhield was Robert Giesberts, die in de discussie een aanzet tot een verder gesprek zag. Ondergetekende hield vooral het gevoel over in een kringetje gezwommen te hebben.

Wordt vervolgd...

U bent hier