h

Snel helderheid over schadevergoeding aan slachtoffers trapincident

15 november 2006

Snel helderheid over schadevergoeding aan slachtoffers trapincident

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

Belangrijk is dat de slachtoffers zo snel mogelijk helderheid krijgen over hun schadevergoeding. Dat is het standpunt van de SP betreffende het trapincident. De commissie Schutte neemt geen blad voor de mond over wie verantwoordelijk is voor het bezwijken van de trap: de gemeente is eigenaar en dus verantwoordelijk.

Inmiddels heeft een rondgang langs advocaten duidelijk gemaakt dat de gemeente volgens artikel 174 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld zal worden voor dit ongeval. De SP is dan ook verbaasd dat hier pas over drie weken uitsluitsel over gegeven zal worden. Ook al zou de gemeente in een later stadium schadeclaims eventueel op een ander willen verhalen, dan nog zou het de gemeente op dit moment niet in de weg staan om nu de slachtoffers al helderheid te geven over het afhandelen van hun schadeclaims. Bovendien is het rapport van de IBU (Ingenieursbureau Utrecht) op 10 oktober gereed gekomen. Vanaf die datum zou een verzekeringsmaatschappij al het nodige voorwerk hebben kunnen verrichten. Aansprakelijkheid lijkt de SP dus evident en dat daarover nog nader uitgebreid onderzoek moeten worden verricht, lijkt ons een oneigenlijk argument voor het in de tijd spreiden van voor de gemeente vervelende informatie

U bent hier