h

Structuurplan stationsgebied: verkeersassen verduisterd!

6 november 2006

Structuurplan stationsgebied: verkeersassen verduisterd!

Het vandaag gepubliceerde structuurplan voor het Utrechtse stationsgebied geeft een volstrekt valse voorstelling van zaken over de auto-ontsluiting. Dat is extra ernstig, omdat er bijna anderhalf jaar gewerkt is aan het structuurplan, als remedie voor de luchtkwaliteitperikelen die aanleiding waren om te stoppen met het bestemmingsplan.
Dat concludeert SP-fractievoorzitter Paulus Jansen na bestudering van het plan.

Op het kaartje waar de auto-ontsluiting voor het gebied is ingetekend (pag.25 van het structuurplan) staan slechts delen van de Graadt van Roggenweg en Croeselaan als hoofdontsluiting aangeduid. Beide tracés eindigen in het niets, terwijl ze in werkelijkheid onderdeel zijn van doorgaande routes. In het gemeentelijk verkeer en vervoerplan, dat eind 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld staan de routes Graadt van Roggenweg-Westplein-Daalsetunnel-Catharijnesingel Noord en Europaanlaan-Overste den Oudenlaan-Van Zeijstweg-Croeselaan als primaire as aangegeven. De Vleutenseweg en de route Weerdsingel-Oudenoord zijn aangeduid als secundaire assen (pag.26 GVVP, kaart 2).

Duidelijk is dus dat een groot deel van de drukke wegen in het gebied, die goed zijn voor een flinke milieubelasting, in het structuurplan van de kaart zijn verdwenen. In werkelijkheid zijn en blijven deze wegen gewoon hun functie behouden, waardoor de conclusie voor de hand ligt dat het kersverse structuurplan een valse voorstelling van zaken geeft over de toekomstige verkeersstructuur en daarmee over de luchtkwaliteit.

De SP wil dat het College de foute voorstelling van zaken rectificeert voor het structuurplan in de gemeenteraad besproken wordt.

U bent hier