h

Basisscholing over theorie en praktijk van de SP

16 december 2006

Basisscholing over theorie en praktijk van de SP

In een vijfdelige serie basisscholingen leer je de SP beter kennen. Het lokaal activisme komt aan de orde, en waarom de SP daarmee zo vaak succes heeft geboekt. Het zal ook gaan over de kernvisie van de SP, de beginselen gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid, maar ook welke hoofdtaken we onszelf stellen en met welke strategie we die willen bereiken.

De basisscholing is verplichte kost voor iedereen die de SP beter wil begrijpen, voor iedereen die wil verdieping wil geven aan zijn of haar eigen betrokkenheid bij de SP, en voor iedereen die beter wil worden in het actief zijn voor de SP.

De basisscholingen worden gehouden op het partijpand op de Bernadottelaan 31 en beginnen om 20 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open. De data:

Donderdag 15 maart

Je kunt je aanmelden bij Lenneke Bolt, vrijwilligerscoördinator: lennekebolt@hotmail.com.

U bent hier