h

Commissarissen Vitens gaan er fors op vooruit

28 december 2006

Commissarissen Vitens gaan er fors op vooruit

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

De inkt van de fusieondertekening is nog maar nauwelijks opgedroogd, of de verrijking aan de top van Vitens is begonnen. Op de aandeelhoudersvergadering van 11 december 2006 hebben de aanwezige aandeelhouders, inclusief wethouder Harm Jansen van Utrecht, een loonstijging van bijna 25% voor de leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Als argument wordt de toegenomen omvang en omzet aangevoerd. De SP keurt deze loonstijging ten sterkste af en vindt het buitengewoon vreemd dat de wethouder dit heeft goedgekeurd. Heeft de noodzaak van een hogere beloning ook niet te maken met de omvang van de risico?s en de dynamiek in de markt? Daar heeft dit bedrijf, aan alle kanten beschermd door de overheid, toch weinig last van? Volgens de SP kunnen we er nu op wachten dat de prijs voor water op den duur omhoog zal gaan, want deze kosten moeten natuurlijk weer ergens terugverdiend worden.

In de commissie Bestuur en Veiligheid van 16 januari 2007 zal de SP de wethouder hierover aan de tand voelen en tevens vragen naar de bezoldiging van de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie: Caroline Sarolea (SP) 06-21243933

U bent hier