h

Nieuwe huurwetgeving voorlopig van de baan

8 december 2006

Nieuwe huurwetgeving voorlopig van de baan

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Op voorstel van SP, PvdA en GroenLinks heeft de Eerste Kamer de behandeling van de uiterst omstreden Wet Modernisering Huurbeleid opgeschort. Het CDA steunde het voorstel om de wet ?controversieel? te verklaren zolang er geen nieuwe regering is. Daardoor kwam de VVD alleen te staan in haar pleidooi de wet wel af te handelen. Invoering van de wet zou in de toekomst leiden tot grote huurstijgingen voor veel huurders. Bij de Senaat waren in de afgelopen weken honderden brieven binnengekomen van huurdersorganisaties om de wetsbehandeling te staken.

Onnodig te zeggen dat de Utrechtse SP-raadsfractie en afdeling zeer blij zijn met deze ontwikkeling. De kans is nu reëel dat het oude spreekwoord 'van uitstel komt afstel' ook hier van toepassing wordt, met de verkiezingsuitslag in de achterzak.

Tim Schipper
Raadsfractie SP Utrecht

U bent hier