h

Tamarinde: concrete veranderplannen

18 december 2006

Tamarinde: concrete veranderplannen

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

Afgelopen vrijdag heeft Mevr. Bäckes (voorzitter van de Raad van Bestuur van Aveant en tijdelijk directeur Tamarinde ) een aantal bewoners van Tamarinde en hun familieleden concrete toezeggingen gedaan over verbeteringen die het komend jaar in Tamarinde gaan plaatsvinden. Zo zullen er bijvoorbeeld meer verpleegkundigen worden aangesteld, de taken van gastvrouwen uitgebreid worden en zal de kwaliteit van de maaltijden verbeteren. De aanwezige bewoners en familieleden bevestigen voorzichtig dat er al verbeteringen zichtbaar zijn en hebben uitgesproken dat ze de toekomst positief tegemoet zullen treden. Ook de aanwezige Hans Spekman (Tweede Kamerlid voor de PvdA ) en ikzelf zullen de toekomstige ontwikkelingen blijven volgen.

U bent hier