h

"2007 Wordt het begin van ns tijdperk"

22 januari 2007

"2007 Wordt het begin van ns tijdperk"

Zondag kwamen leden en vrijwilligers van SP afdeling Utrecht bijeen voor een nieuwjaarsborrel in het Milieucentrum. Drankjes, hapjes, gezelligheid en een nieuwjaarstoespraak van afdelingsvoorzitter Freek Bersch. "2007 wordt een jaar om te oogsten," aldus de voorzitter. Hieronder de hele toespraak:

"2006 was voor de SP een fenomenaal jaar, het jaar waarin we groot zijn geworden, landelijk 3e in leden- én zetelaantal, voor het eerst een serieuze gesprekspartner bij coalitieonderhandelingen: landelijk én lokaal, de pers wist ons steeds makkelijker te vinden, onze kritiek op marktwerking, schaalvergroting en individualisering werd steeds meer door anderen onderschreven, 2006 was het jaar dat we onze grootste politieke tegenstander, de VVD, in grootte voorbijstreefden.

En toen werd het 2007, en 2007 wordt een jaar om te oogsten, een jaar om onze politieke groei om te zetten in maatschappelijke verandering. Want we zijn dan wel groot geworden, de heersende ideeën zijn nog steeds die van meer marktwerking ?zie de verkoop van de Utrechtse bus dankzij PvdA en GroenLinks?, van meer grootschaligheid ?zoals bij de fusies van scholen, ziekenhuizen en ons voormalig waterbedrijf Hydron? van ieder-voor-zich ?getuige de vele sociaal geïsoleerden en daklozen, en van verdere globalisering en de gapende kloof tussen arm en rijk.

We leven nog steeds in het neoliberale tijdperk, maar 2007 wordt het begin van óns tijdperk. Met 25 zetels in de Tweede Kamer, een linkse meerderheid in de Utrechtse raad, een snel groeiend aantal actieve leden, en grote aantrekkingskracht op buurtcomités, actiecomités en mensen die actief zijn in bond en bedrijf, liggen onze kansen voor het oprapen. Proost allemaal, dat ook 2007 óns jaar mag worden!"

U bent hier