h

Conflict koffiehuis Feminine is meer dan een juridisch probleem

29 januari 2007

Conflict koffiehuis Feminine is meer dan een juridisch probleem

Caroline SaroleaDoor Caroline Sarolea

Terwijl in Utrecht de horeca in de regel 24 uur per dag open mag zijn, worden de openingstijden van koffiehuis Feminine in Transwijk aan banden gelegd. Burgemeester Brouwer verbiedt het koffiehuis in Transwijk om na elf uur open te zijn, omdat ze bang is voor overlast. Ze vreest een aanzuigende werking van jongeren uit het nabijgelegen Kanaleneiland. Ook zouden ruimere openingstijden teveel overlast opleveren voor aan- en omwonenden van de Admiraal Helfrichlaan waar Feminine is gevestigd.

Tot en met de Raad van State is door de eigenaresse geprobeerd de openingstijden toch te verruimen. Dit is niet gelukt. De hoogste bestuursrechter in ons land heeft de angst voor overlast gegrond verklaard en daarmee lijkt de zaak afgedaan. Maar als juridisch de zaak is opgelost, betekent dit niet dat daarmee de emoties van de direct betrokkenen van de baan zijn. Dit bleek op 14 januari jl. toen alle raadsleden een mail toegestuurd kregen van 64 inwoners van Kanaleneiland die zich vernederd voelden door de uitspraak van de Raad van Staten. Zij schreven: ?wij, als allochtone mannen, voelen ons door uw besluit en de redenen die u daarvoor op¬geeft, beledigd en vernederd. Wij begrijpen niet dat een rechter in Nederland het daarmee eens kan zijn, want dit is discriminatie?.

Discriminatie is een zwaar woord en de burgemeester wil dit eerst van tafel hebben. Desondanks hebben de SP, D66 en Groen Links de burgemeester voorgesteld in gesprek te gaan met de eigenaresse van het koffiehuis. Immers er blijken onduidelijkheden en misverstanden te bestaan over o.a. de beweegredenen om dit koffiehuis te openen en de gang van zaken rond de vergunningverlening. Ik hoop van ganser harte dat de burgemeester dit gesprek wil voeren. Juist daar waar de emoties hoog oplopen is het van groot belang met elkaar de dialoog te voeren en niet alleen via brieven en afstandelijk juridische wegen met elkaar te communiceren.

U bent hier