h

Michel Eggermont genstalleerd als raadslid

11 januari 2007

Michel Eggermont genstalleerd als raadslid

Paulus Jansen schudt Michel Eggermont de hand

Vandaag is Michel Eggermont geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de SP. Hij vervangt Paulus Jansen, die eind november gekozen werd voor de Tweede Kamer.

Michel zal zitting nemen in de commissies Verkeer en Beheer (waar hij tevens woordvoerder namens de SP van wordt), Stedelijke Ontwikkeling en Bestuur en Veiligheid. Daarnaast blijft hij voor de afdeling ook actief als organisatiesecretaris en als lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur.

U bent hier