h

Raad mijdt debat problemen Centraal Museum

11 januari 2007

Raad mijdt debat problemen Centraal Museum

Centraal Museum Utrecht

Vandaag mocht de SP samen met Leefbaar Utrecht en D66 geen mondelinge vragen stellen over de aanbesteding van het onderzoek naar de problemen bij het Centraal Museum. De media berichtte dat directeur Terreehorst zelf opdrachtgever hiervan is. Reden voor de drie partijen voor het aanvragen van een debat over deze merkwaardige gang van zaken. Helaas wees een meerderheid dit verzoek af en schoof ze het debat door naar de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van 25 januari. Mosterd na de maaltijd, gezien de ernst van de situatie.

Het spookt de laatste tijd in en rondom het Centraal Museum. Wethouder van Cultuur Cees Van Eijk zegde daarom in december toe een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de verstoorde arbeidsverhoudingen tussen directeur Terreehorst en enkele intussen oud-medewerkers van het Centraal Museum.

We zijn inmiddels ruim een maand verder. In de Volkskrant van dinsdag 9 januari jongstleden werd bericht dat er deze week wordt besloten wie het onderzoek naar de huidige communicatie en bedrijfsvoering in het museum gaat uitvoeren. Daarnaast wordt vermeld dat de opdrachtgever van het onderzoek Terreehorst zelf is. De SP vindt dat een kwalijke zaak, omdat hiermee de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding komt. SP-raadslid Marcel van den Tooren: "Het is het bekende oude liedje. De slager keurt hiermee zijn eigen vlees."

De mondelinge vragen:

1.Klopt de informatie die de Volkskrant geeft dat directeur Terreehorst zelf opdrachtgever is van het onderzoek naar de verstoorde verhoudingen binnen het Centraal Museum? En heeft Terreehorst een rol bij het formuleren van de onderzoeksvraag?

2.Indien dit niet zo is, wie is dan wel de opdrachtgever van dit onderzoek en op welke wijze is de onafhankelijkheid gewaarborgd?

3.Indien de Volkskrant het bij het rechte eind heeft, en Terreehorst zelf de opdrachtgever van het onderzoek is, is de wethouder dan niet met ons van mening dat de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding is? Deze zelfde vraag stellen wij indien Terreehorst zelf ook een rol heeft bij het formuleren van de onderzoeksvraag.

4.Indien de wethouder de mening van ons niet deelt, zou ik graag willen horen waarom hij denkt dat onafhankelijkheid gewaarborgd is wanneer een opdrachtgever tegelijkertijd onderwerp is van het onderzoek en tevens belanghebbende.

5.Wij zijn van mening dat de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd dient te worden. Ook dient in deze gevoelige kwestie de schijn van belangenverstrengeling vermeden te worden. Is de wethouder van plan op voorstel van de SP, LU en D66 fractie zijn verantwoordelijkheid te nemen en zelf als opdrachtgever van het onderzoek naar de gerezen problemen in het Centraal Museum op te treden?

6.Ook willen wij de wethouder met klem verzoeken er op toe te zien dat er sprake is van een objectieve formulering van de onderzoeksvraag inclusief de keuze voor de geïnterviewden. Geeft de wethouder de garantie dat er echt sprake zal zijn van een goede representatieve doelgroep die geïnterviewd zal worden, zoals ook de oud medewerkers.

7.Zo nee, waarom niet?

U bent hier