h

SP betreurt vertrek tandartsen uit gezondheidscentrum Lunetten

30 januari 2007

SP betreurt vertrek tandartsen uit gezondheidscentrum Lunetten

Mary MosselDoor Mary Mossel

De schaalvergroting van de gezondheidscentra en de macht van de directie neemt steeds grotere vormen aan. De belangen van de medewerkers en de wijkbewoners worden hierdoor steeds moeilijker te garanderen. Ondanks de uitdrukkelijke wens vanuit de wijk Lunetten om de tandartsen in het centrum te houden, is het voor hen onmogelijk gemaakt hun werk hier voort te zetten. De wijk verliest hiermee hun tandartsen.

De wijk is altijd nauw betrokken geweest bij het centrum maar heeft geen zeggenschap. De gemeente is niet direct verantwoordelijk maar heeft wel instrumenten om te sturen zoals vergunningen verlenen en subsidie en overleg. De SP-fractie vindt dit een ongewenste ontwikkeling en dit leidt tot de volgende vragen:

1) Wat vindt het college van de schaalvergroting van de gezondheidscentra?

2) Hoe kan voorkomen worden dat belangen van de wijk ondergeschikt raken aan die van de directie?

3) Is het college het met de SP eens dat het vertrek van de tandartsen uit het gezondheidscentrum Lunetten, ondanks de wens van de bewoners, een slechte zaak is?

4) Zo ja, gaat de wethouder een klacht indienen bij de inspectie gezondheidszorg over de gang van zaken in het gezondheidscentrum Lunetten?

5) Zo nee, welke actie gaat de wethouder dan ondernemen?

U bent hier