h

College licht raad verkeerd in over schadeclaims Corio

1 februari 2007

College licht raad verkeerd in over schadeclaims Corio

Marcel van den ToorenDoor Marcel van den Tooren

Het college met de wethouders Giesberts (Groen) en Van Eijk (Cultuur) voorop heeft gesteld dat de gemeente Utrecht schadeclaims van projectontwikkelaar Corio aan de broek krijgt voor iedere maand uitstel van de sloop van Muziekcentrum Vredenburg. Onder deze dreiging wordt nu voortgemaakt met de versnelde kap van platanen op het Vredenburg en wordt in de haast gezocht naar nog weer een extra tijdelijke locatie voor de grote zaal van Muziekcentrum Vredenburg. Onterecht, zo blijkt uit de woorden van coördinerend wethouder Stationsgebied Harm Janssen. Over dergelijke claims staat volgens Janssen niets in de contracten met Corio. Wordt de bevolking van Utrecht en hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad nu bewust of onbewust met verkeerde informatie beslissingen door de strot geduwd? Dat is een interessante vraag die de SP in de commissie Stedelijke Ontwikkeling van dinsdag 6 februari graag beantwoord ziet.

Vast staat nu al dat het college er een potje van maakt. De gemeenteraad heeft als belangrijke taak het college te controleren en na te gaan of dat wordt uitgevoerd wat men belooft en wat men zegt uit te voeren. Die taak kan de gemeenteraad alleen maar uitvoeren als de informatie die zij van wethouders en ambtenaren krijgt klopt. Daarvan is hier geen sprake nu blijkt dat wethouders elkaar tegenspreken. In het AD/UN van 30 januari zegt wethouder Janssen dat er sprake is van een vergissing. De SP-fractie vindt dat wel heel zwak uitgedrukt en vraagt zich hardop af of deze collegeploeg wel in staat is om onze stad zonder organisatorische, infrastructurele en financiële problemen naar een succesvolle renovatie van het Stationsgebied te loodsen.

Muziekpaleis

Nog voor er ook maar één steen op de andere gelegd is, bezorgt het kapitale Muziekpaleis de stad grote kopzorgen. Het Muziekpaleis wordt het Utrechtse podium waarin Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek Utrecht (SJU) samen hun programmering gaan aanbieden. Dit grootschalige project zal een slordige 100 miljoen euro gaan kosten. Het is de bedoeling dat het Muziekpaleis zijn deuren in 2011 opent.

Voor het zover is moet het huidige college nog heel wat vlekjes wegwerken. Zo moeten Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en de SJU in goede verstandhouding tot een samenwerkingsverband komen waarin voor alle partners een gelijkwaardige positie is gewaarborgd. Dat is geen absolute vanzelfsprekendheid. De SJU dreigt in het samenwerkingsproces vermorzeld te worden door met name Muziekcentrum Vredenburg. Wethouder Van Eijk zegde onlangs extra (financiële) steun toe aan de SJU waarmee de SJU haar zaakjes organisatorisch beter op orde kan houden gedurende de lange vier jaren die voor haar liggen. Daarmee is de druk er voor de SJU voorlopig even vanaf. Totdat het tegendeel blijkt.

Maar een nieuw probleem is daar. Het Muziekpaleis komt op de plek van het huidige Muziekcentrum Vredenburg. Dat betekent dat er gedurende de werkzaamheden geen optredens in het Muziekcentrum kunnen plaatsvinden. Als alternatieve locaties voor de komende jaren zijn gekozen de Leeuwenbergkerk en een tijdelijke grote zaal aan de A2 op het oude terrein van UVV. Door fouten van de gemeente bij de vergunningenaanvraag is er vertraging opgelopen bij de totstandkoming van de locatie aan de A2. Deze zaal wordt vermoedelijk pas in januari 2008 opgeleverd en niet in september 2007. Dit zou tot gevolg hebben dat de concerten die oorspronkelijk zouden plaatsvinden in het najaar van 2007 in de grote zaal van het Muziekcentrum Vredenburg niet kunnen worden gehouden in de locatie aan de A2. En dus zouden die concerten met alle gevolgen van dien komen te vervallen.

Wethouder Van Eijk is nu driftig op zoek naar een nieuwe tijdelijke locatie ter vervanging van de tijdelijke locatie aan de A2. Volgt u het nog? De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling stelde tijdens de vergadering van donderdag 25 januari voor om de sloop van Muziekcentrum Vredenburg uit te stellen tot het moment dat alle tijdelijke locaties geheel gereed zouden zijn. Wethouder Van Eijk wees deze suggestie van de hand. Dat zou de gemeente Utrecht op gigaclaims van Corío komen te staan. En dat blijkt dus niet te kloppen weten we nu.

Verkeerd geïnformeerd

Voor de derde keer in een korte tijd blijkt wethouder Van Eijk niet van de hoed en de rand te weten. In het najaar van 2006 was hij verbaasd te horen dat SJU moeite heeft het hoofd boven water te houden in de woelige tijden op de route naar het Muziekpaleis. In december 2006 keek hij vreemd op van de interne problemen in het Centraal Museum. En nu in januari schotelt hij de raadscommissie verkeerde informatie voor. Op de vraag van raadslid Marcel van den Tooren tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 25 januari welke conclusies de wethouder trekt uit het feit dat hij nu al een aantal maal achter de feiten aan blijkt te lopen, wilde de wethouder niet ingaan. De SP hoopt dat de wethouder lering trekt uit zijn ervaringen van de afgelopen maanden. Want met bijvoorbeeld nog het privatiseringsproces van Muziekcentrum Vredenburg voor de boeg dreigt het Muziekpaleis de komende jaren voor de stad en deze wethouder een waar hoofdpijndossier te worden.

U bent hier