h

Gemeente verhindert hoger beroep door kap 49 knotwilgen

26 februari 2007

Gemeente verhindert hoger beroep door kap 49 knotwilgen

Gemeente aan de sloop

Direct nadat de rechtbank op 9 februari telefonisch had laten weten het beroep tegen de kapvergunning voor de 49 knotwilgen ongegrond te zullen verklaren, heeft de gemeente de bomen langs de A2 gekapt. Hierdoor kan de Utrechtse Bomenstichting niet meer in beroep gaan tegen de kap, omdat we nu met een voldongen feit te maken hebben.

De SP is verbaasd over deze actie van de gemeente en daarom heeft SP-raadslid Michel Eggermont voor het college de volgende schriftelijke vragen:

1.   Kunt u aangeven wie opdracht heeft gegeven de 49 knotwilgen te kappen meteen nadat op 9 februari telefonisch werd vernomen dat het beroep van de Utrechtse Bomenstichting ongegrond zou worden verklaard? Kunt u in het bijzonder aangeven of de wethouder op de hoogte was dat de bomen op vrijdag 9 februari zouden worden gekapt? En zo ja, kunt u aangeven of de wethouder het eens was met deze opdracht op 9 februari?

2.   Is het juist dat de officiële uitspraak 12 februari is gedagtekend en pas op 12 februari door de rechtbank naar de gemeente en de Utrechtse Bomenstichting is verzonden?

3.   Kunt u aangeven waarom het kappen van de bomen vrijdag 9 februari heeft plaatsgevonden en waarom niet is gewacht tot de uitspraak schriftelijk werd bekendgemaakt? Kunt u uitleggen waaom zoveel spoed was geboden, dat niet met kappen kon worden gewacht tot de bekendmaking van de uitspraak?

4.   Is het juist dat voor de aan te leggen weg niet alleen de bouwvergunning en vrijstelling nog steeds ontbreekt, maar dat ook de verklaring van geen bezwaar nog niet was aangevraagd, in ieder geval nog niet was aangevraagd ten tijde van de rechtszitting?

5.   Is het college het met de SP eens dat het niet valt te rijmen dat de gemeente de aanvraag van geen bezwaar anderhalf jaar aanhoudt en op 9 februari geen dag langer met het kappen van de bomen kan wachten?

6.   Heeft u door het kappen op vrijdag 9 februari bewust willen voorkomen dat hoger beroep zou worden ingesteld, aangezien de eerste de beste gelegenheid dinsdag 13 februari zou zijn geweest? Vindt u het getuigen van fatsoen om een hoger beroep op deze wijze te verhinderen, ongeacht de vraag of het kappen van de bomen op dat moment juridisch geoorloofd is?

U bent hier