h

Kleine Wijk: tijdelijke huur voor onbepaalde tijd?

21 februari 2007

Kleine Wijk: tijdelijke huur voor onbepaalde tijd?

Zo'n 30 tijdelijke huurders uit het Kleine Wijk en andere belangstellenden kwamen dinsdag 20 februari af op de informatieavond over tijdelijke huur, georganiseerd door enkele buurtbewoners, samen met de SP. Wat betalen ze, wat krijgen ze ervoor? Maar ook; hoe tijdelijk is tijdelijke huur? Hoe verhouden zich de contracten tot het bindende huurrecht?

Klwk2Klwk3Klwk1

De huurprijzen (inclusief servicekosten) in het kleine wijk liggen tussen de 235 euro voor een alleenstaande en 602 euro per maand voor samenwonenden. Dit is 75% van de 'maximale redelijke huur' die verhuurder SSH op zijn beurt weer afrekent met Mitros, de eigenaar van de woningen, aldus Harrie Vos van de SSH. Maar wat is redelijk als je bedenkt dat de woningen op de nominatie staan gesloopt te worden, economisch afgeschreven zijn en stuk voor stuk flink achterstallig onderhoud kennen?

Kees van Oosten van Bureau Rechtsbescherming gaf tekst en uitleg over de mogelijkheden die de tijdelijke huurders hebben om huurverlaging te krijgen, bijvoorbeeld vanwege het gebrek aan onderhoud. Maar ook over de bescherming die het Nederlandse huurrecht biedt aan tijdelijke huurders. Verschil met 'reguliere' huur is er eigenlijk niet en vele van de bepalingen in de contracten zijn nietig.

Buurtbewoners Paula Meijer en Jules Verhoeven gaan de tijdelijke huurders betrekken bij de reeds bestaande bewonerscommissie 'De Buitenring' in Ondiep.

De avond was te druk bezocht om op alle specifieke vragen over de contracten in te gaan. Huurders die dat alsnog willen, kunnen terecht bij Jules aan de Mahoniestraat 5, bij de USF en uiteraard ook bij de hulpdienst van de SP afdeling Utrecht.

Zie ook http://www.utrechtvernielt.nl en
http://www.lsvb.nl/organisatie/lidorganisatie/USF

U bent hier