h

P.E.N.-dreven: scootmobiels ongewenst?

9 februari 2007

P.E.N.-dreven: scootmobiels ongewenst?

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Momenteel vindt in Overvecht de renovatie van de flats aan de PEN-dreven plaats (Peetersdreef - Elbedreef - Neckardreef). Ruime woningen, dicht bij allerlei voorzieningen zoals zorgcentrum Tamarinde en Winkelcentrum Overvecht. In de flats op de begane grond wonen - veelal senioren - er al langere tijd naar tevredenheid. De bergingen zijn vanaf de straat rechtstreeks toegankelijk met rolstoelen en scootmobiels en vanuit die bergingen kunnen de mensen rechtstreeks hun woning in. Binnenkort niet meer, of...

Dat deze flats gerenoveerd worden en niet gesloopt is mooi. De doelstelling van verhuurder Mitros is zeer prijzenswaardig:
"Mitros is van mening dat de woningen aan de PEN-dreven belangrijke woningen in de wijk Overvecht zijn. De woningen voldoen qua grootte, indeling en voorzieningen aan de wensen van veel huurders. Dit blijkt onder andere uit gesprekken die Mitros heeft gevoerd met de bewonerscommissie. De woningen liggen vlakbij het zorgcentrum Tamarinde en zijn daarom ook bijzonder geschikt voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar daarbij hulp en ondersteuning nodig hebben. Verscheidene huurders gaan nu al naar Tamarinde voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Omdat er in de toekomst steeds meer mensen zullen zijn die behoefte hebben aan een woning in de nabijheid van een zorgcentrum, is Mitros bereid om voor een langere periode in de woningen aan de PEN-dreven te investeren" (Bron: Bewonersinformatieboekje PEN-DREVEN Mitros).

Echter, bij het renovatieproces hoort het 'rechttrekken' van de puien, waardoor de nu bestaande portieken verdwijnen. En ook de rechtstreekse brede toegang tot de berging van de flats op de begane grond. De flats en de bergingen kunnen nog slechts via de hoofdingang worden bereikt en die is niet toegankelijk voor een scootmobiel.

Rechtgetrokken
Bewoner Herman Keizer: "Het gekke is, dat in de eerste tekeningen geen sprake was van deze wijzigingen. Mitros zegt echter dat 'vanwege bezwaren bij de gemeente' het ontwerp is aangepast. Ik heb inmiddels contact opgenomen met de heer de Bock van de gemeente, die bij de vergunningverlening betrokken was. Hij kan zich dit niet voorstellen. Als de eerste tekeningen nu aangeboden werden, zouden we ze zonder meer goedkeuren, zei hij. Mitros zegt nu dat de plannen onomkeerbaar zijn. Als dit doorgaat is het een ramp voor de bewoners."

Inmiddels heeft Herman alle mensen die in de zelfde situatie zitten attent gemaakt op de gevolgen van de plannen. Deze zijn unaniem tegen deze contraproductieve ingreep.

De SP heeft bij de wethouders Den Besten en Bosch aan de bel getrokken in een poging ook vanuit het gemeentebestuur druk te zetten op een betere afloop.

U bent hier