h

Wijkkerngroep Oost van start

22 februari 2007

Wijkkerngroep Oost van start

Na de goedbezochte wijkledenbijeenkomst (WLB) op 14 februari is er in de wijk Oost een nieuwe SP-kerngroep van start gegaan. Deze wijkkerngroep bestaat uit Gonnie Oosterbaan, Pieter Koning, Ans de Ruiter, Paulette Jansen, Robert von dem Borne, Yvonne van Straalen, David Cloetingh en Jellie de Wit (bijna de helft van alle aanwezigen!). De wijkkerngroep Oost zal zich bezig gaan houden met de logistiek van verkiezingsmateriaal binnen de wijk, de verspreiding van partijblad de Tribune en acties en activiteiten binnen Oost. Ook zal er een platform worden opgezet voor oudere leden.

De SP afdeling Utrecht heeft in 2007 het versterken van de organisatie op wijkniveau als prioriteit gesteld. Omdat de SP overal in rap tempo groeit, is wijkgericht werken een noodzakelijke stap om ons eigen handelsmerk niet te verliezen: de menselijke maat.

Wijkbestuurslid Pieter Koning: ?De SP heeft alleen in de wijk Oost al ruim 160 leden. Dat is binnen de SP drie keer de benodigde hoeveelheid leden om een eigen afdeling op te richten. Het was dus de hoogste tijd om te komen tot iets als een wijkkerngroep. En nu deze er is gaan we snel de handen uit de mouwen steken.?

Naast de wijkkerngroep vindt er twee keer per jaar een wijkledenbijeenkomst plaats, waarvoor alle leden in de wijk uitgenodigd worden. Op deze bijeenkomst is ook altijd een lid van de gemeenteraadsfractie aanwezig. Dit keer was Marcel van den Tooren aanwezig om vragen te beantwoorden over Zwembad Krommerijn, de biobak en andere onderwerpen.

De eerstkomende gelegenheid waarbij de wijkkerngroep Oost van zich zal laten horen is op 24 februari in de Burgemeester Reigerstraat. Het gerucht gaat dat een superheld rond die tijd de bewoners van Oost komt verlossen van hun fietswrakkenprobleem, mits hij hierbij hulp krijgt...

Contact met de SP Wijkkerngroep Oost: Gonnie Oosterbaan 030-2517631 of gonnie.oosterbaan@wxs.nl
Contact met het Ouderenplatform Oost: Paulette Jansen 06-25044633 of psjjansen@tomaatnet.nl

U bent hier