h

Verbouwing nodig na oplevering Muziekpaleis?

11 juli 2007

Verbouwing nodig na oplevering Muziekpaleis?

 

Muziekpaleis                   Foto: CU2030.nl

Beste leden van de commissie MO en SO, geachte ambtenaren en waarde wethouders,

Tijdens de bespreking van de voortgang Muziekpaleis in de gezamenlijke commissievergadering MO en SO van 10 juli 2007 bracht de heer Van der Marel (VVD) dit artikel uit de NRC ter sprake. Wethouder Janssen gaf aan het artikel niet te kennen noch op de hoogte te zijn van de informatie waarop de heer Van der Marel doelde (na oplevering van het MP is er weer een verbouwing nodig).

Mijn opmerking dat ik het artikel wel ken, ik de betreffende journalist heb gesproken en op die wijze het verhaal gecheckt heb, resulteerde in een wat gepikeerde houding en dito opmerking van de wethouder. Vreemd, want ik stelde slechts dat het verhaal en de journalist mij bekend waren en dat de journalist mij telefonisch zijn bevindingen en de achtergrond daarvan bevestigde zonder daarbij te twijfelen aan de oprechtheid van de woorden van de wethouder dat de informatie nieuw was voor hem.

Het ware beter indien de wethouder de handschoen had opgepakt en de toezegging had gedaan na te gaan waar deze informatie vandaan kwam en of de informatie juist is.

Ik zou het college en de wethouder bij deze willen vragen de volgende officiële schriftelijke vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijnen.

  1. Heeft de wethouder zich inmiddels in kennis gesteld van het artikel van de NRC "Improviserend naar het Muziekpaleis" van 18 juni 2007 door Kasper Jansen?
  2. Kan en wil de wethouder achterhalen waar de informatie betreffende "de verbouwing na oplevering" vandaan komt?
  3. Zo ja, waar komt die informatie vandaan? En zo nee, waarom is de wethouder niet bereid op dit verzoek van de SP in te gaan?
  4. Klopt de betreffende informatie? Met andere woorden, is er na de oplevering een verbouwing nodig zoals in het artikel staat aangegeven?
  5. Ervan uitgaande dat de informatie correct is, luidt de vraag waarom er voor gekozen wordt om eerst een gloednieuw Muziekpaleis neer te zetten om vervolgens na oplevering weer aan een verbouwing te beginnen. Wat vindt de wethouder van een dergelijke strategie?
  6. Als de informatie inderdaad klopt; om welke verbouwing gaat het dan, wat zijn daarvan de te verwachten kosten en effecten op de programmering van het Muziekpaleis?
  7. Hoe komt het dat de wethouder noch het artikel kende noch van de betreffende informatie op de hoogte was?

Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor de beantwoording.

Marcel van den Tooren (SP)

U bent hier