h

Bijdrage SP spoeddebat burgemeestersreferendum

28 september 2007

Bijdrage SP spoeddebat burgemeestersreferendum

Voorzitter,

In de aanloop naar de raadsverkiezingen van 2006 toonde de lijsttrekker van de PvdA zich - tegen de lijn van de eigen partij in - voorstander van een referendum bij de keuze van de nieuwe burgemeester. Belofte maakt schuld. En dus kwam er een referendum. Dat slechts 3 van de 9 raadsfracties er iets in zagen, waarvan er eentje bij het horen van het woord referendum Pavlovachtige trekjes krijgt, was geen probleem.

Op 13 september 2007, bij de voordracht van de burgemeesterskandidaten, gaf de heer Engbers, spinnend als een kat die in de zon ligt na een maaltje vis, blijk van innige tevredenheid over het resultaat van de selectieprocedure. De opdracht was: 'zoek geschikte kandidaten. Punt. Dat de uitkomst een product was dat Utrecht niet vreet, kwam niet bij hem op. Net zoiets als 'maak een auto die goed kan rijden'. Dat kan leiden tot een auto die fijn (be)stuurt, maar dermate lelijk is dat niemand hem wil kopen. De SP wees daar op, maar dat vermocht het gespin niet te verstoren.

Nauwelijks een week daarna blijkt een van de twee kandidaten gepushed te zijn om te solliciteren en geeft aan eigenlijk niet zo nodig te hoeven. Dezelfde kandidaat geeft op 25 september aan dat hij eigenlijk wel in een hele lelijke auto moet rijden. De auto moet opnieuw worden ontworpen, zegt hij. Kan dat niet? O, jammer, die lelijke auto is eigenlijk ook goed genoeg.
Een teruggetreden kandidaat-kandidaat werpt zich op als adviseur van de andere kandidaat. Ad interim ligt de man blijkbaar wel. Het waren 4 prachtige dagen bij FC Utrecht.
Democratie op zijn Utrechts, noemde de heer Engbers het op 13 september. Maar dat is dan wel het Utrecht van de PvdA, dus dat laat ik voor zijn rekening.

Ik vraag de heer Engbers op de man af: Hoe kijkt u nu tegen de situatie aan: vindt u het nog steeds een fantastisch gebeuren, is de kloof met de burger verkleind? Het antwoord op die vraag wil ik trouwens ook wel van GL en D66 horen.

Voorzitter, naar de mening van de SP liggen er twee mogelijkheden voor. Of je zegt: de voorbereidingen zijn getroffen, de stemkaarten zijn verstuurd, we hebben het advies van de referendumcommissie gezien, we hebben nog eens 115.000 euro aan extra kosten gemaakt, voor stemhokjes en rode potloden. Circus Fiasco moet de poorten nu wel openen.

Of je zegt; we draaien het raadsbesluit, dus inclusief de hele selectieprocedure terug en beginnen opnieuw, ofwel met een ouderwetse gesloten procedure, zoals Leefbaar Utrecht wil. Over een nieuwe referendumprocedure, wat de heer Pans suggerreerde, heb ik het dan maar even niet. Daar voelen wij niet voor. We hebben niet het idee dat er zich dan andere laaiend enthousiaste kandidaten zullen aanmelden. Het zal bovendien niet bijdragen aan het verkleinen van de kloof met de burger. Die wordt er zo mogelijk nog cynischer van. Bovendien hebben we reeds gezegd niet te willen treden in het oordeel van de vertouwenscommissie over de geschiktheid van de geselecteerde kandidaten. Toewerken naar een nieuw referendum heeft helemaal geen zin. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen en we hebben geen zin om er nog eens een bak gemeenschapsgeld tegenaan te gooien. Bij terugdraaien van het raadsbesluit schat ik overigens in dat de hogere machten ons zullen terugfluiten

Voorzitter, ik denk niet dat er veel toeschouwers op de voorstelling van 10 oktober afkomen, gezien de reclamecampagne van de afgelopen weken. Welke optie we dus ook kiezen, we komen precies daar waar we zonder het circus ook zouden zijn geweest; de raad beslist. Een fraai stukje stadspromotie al met al. En stadspromotie, dat mag wat kosten.

Ik heb daarover ook nog een vraag aan het college: Waar dekken we die 115.000 euro extra kosten trouwens uit? Wie beslist daarover en wanneer? Graag een reactie.

Voorzitter, tot slot een constatering. Voor en na de Tweede Kamerverkiezingen verklaarde de PvdA zich voorstander van een referendum over de aangepaste Europese Grondwet. Belofte maakt schuld! En dus komt er?geen referendum. De PvdA en referenda; het wil niet echt boteren.

Motie potje breken potje betalen

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 27 september 2007, ter bespreking van de gang van zaken rond het burgemeestersreferendum,

Constaterende dat,

·Recent bekend is geworden dat de kosten van het referendum 115.000 hoger zullen uitvallen, door de voorbereiding op het stemmen met potlood en papier
·Er voor deze kosten vooraf geen dekking was gereserveerd

Overwegende dat,

·De meerderheid van de gemeenteraad bij raadsbesluit heeft besloten een burgemeestersreferendum te houden

Besluit,

De extra kosten ad. 115.000 euro te dekken uit de vrij besteedbare ruimte van 3 miljoen, voor wensen van de gemeenteraad, zoals opgenomen in de programmabegroting 2008.

En gaat over tot de orde van de dag

U bent hier