h

SP vindt 'aanpak prachtwijken' teleurstellend

28 september 2007

SP vindt 'aanpak prachtwijken' teleurstellend

Onlangs presenteerde wethouder Harrie Bosch zijn plannen voor de Utrechtse aanpak ?prachtwijken?. Teleurstellend, was de eerste reactie van de SP. Ondanks de bakken met geld uit Den Haag, van de corporaties en de gemeente Utrecht, enkele tientallen miljoenen euro?s per jaar, heeft de SP niet de indruk dat er een doorwrocht plan wordt gemaakt waarbij de kracht en de focus zit bij de uitvoering van die plannen.

Als eerste ontbreekt het in de plannen aan daadkracht. Jarenlang worden er al beloftes gedaan voor investeringen, denk bijvoorbeeld aan woningverbetering, het groen of het ontbreken van goede speelgelegenheid voor de jeugd. Tot op heden is er weinig van terecht gekomen. Ook bij de presentatie van deze plannen duidt er niets op dat er nu wel daadkrachtig wordt opgetreden en dat beloftes worden nagekomen.

Ten tweede worden er geen duidelijke keuzes gemaakt. Er wordt op teveel paarden gewed, waardoor er een versnipperd aanbod is van goede bedoelingen waar uiteindelijk niemand het overzicht over heeft en niemand meer weet wie waar verantwoordelijk voor is. De kracht bij het verbeteren van deze wijken ligt bij het echt betrekken van de inwoners bij de plannen én bij het maken van keuzes. De SP onderschrijft daarmee ook de kritiek van de wijkraad Zuidwest op het ?plan Kanaleneiland Leert?, die meer daadkracht en concrete acties willen zien en ook meer focus op bijvoorbeeld drie kansrijke succesprojecten

Ten derde ontbreekt het aan heldere verantwoordelijkheden. Wie is nu eindverantwoordelijk voor het slagen van deze plannen? De gemeente en de woningbouwcorporaties, aldus Harrie Bosch. Maar de gemeente is een containerbegrip. Is dit de wethouder wijken, de wethouder stedelijke ontwikkeling, de burgemeester, de wijkmanager? En de corporaties, waar begint en eindigt hun verantwoordelijkheid? Allemaal zaken die nog volstrekt onduidelijk zijn.

Ten vierde ontbreekt het in de plannen aan het bevorderen van de kleinschaligheid van scholen en welzijnsinstellingen. In het boek ?Het marokkanen drama? schrijft journalist Fleur Jurgens als eerste aanbeveling: zorg dat er goede onderwijsvoorzieningen zijn voor de nieuwe allochtone onderklasse. Kleinschalig, praktijk- en prestatiegericht. Ook dit ontbreekt volgens de SP in de plannen.

De SP vreest met grote vreze dat er straks weer miljoenen euro?s verdwijnen in een hoop papier en plannenmakerij waar uiteindelijk niemand op de straat iets van terugziet.

Zie ook: Kabinetsplannen tijdbom onder woningcorporaties

U bent hier