h

Algemene Ledenvergadering woensdag 31 oktober

25 oktober 2007

Algemene Ledenvergadering woensdag 31 oktober

Ter voorbereiding op het 15e SP-congres in november roept het bestuur van de SP afdeling Utrecht haar leden bijeen voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 31 oktober 2007.

Op de ALV bespreken we de amendementen en moties die de leden van onze afdeling hebben ingediend. Wanneer u zelf een amendement en/of motie wilt indienen en bespreken tijdens de ALV, dient u deze te sturen naar de afdelingsvoorzitter Vincent Wijlhuizen op v.wijlhuizen@quicknet.nl. De amendementen en moties moeten gaan over de congresstukken en vooral over de voorstellen van het partijbestuur. Moties en amendementen die de steun van 50 of meer leden en/of de afdeling Utrecht krijgen, worden behandeld door de congrescommissie.

Algemene Ledenvergadering SP Utrecht
Woensdag 31 oktober 2007
Aanvang 19.30 uur, start om 20.00 uur
Bernadottelaan 31, Utrecht (routebeschrijving)

U bent hier