h

Gemeenteraad neemt afscheid van het Kleine Wijk

5 oktober 2007

Gemeenteraad neemt afscheid van het Kleine Wijk

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Met bezwaard gemoed, met tranen in de ogen, jammer maar te laat. Woorden schoten de gemeenteraad tekort, bij de stemming over het Bestemmingsplan Ondiep. Of beter gezegd de sloop van het Kleine Wijk, die met de goedkeuring van dit bestemmingsplan mogelijk wordt.

Kleine Wijk

Zonder verdere vertraging gaat Mitros op zijn vroegst in februari 2008 aan de slag met de sloop. Waarschijnlijk later, want de bewoners zullen bezwaar aantekenen tegen alle vergunningen. Toch waren PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet bereid de tussenliggende tijd te gebruiken voor een onafhankelijk onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het Kleine Wijk. Hierop was aangedrongen door de SP-fractie, de vereniging Oud Utrecht, de Bond Heemschut en de bewonersverenigng, omdat er in het gehele proces slechts onvoldoende naar deze waarde was gekeken. Zowel een amendement als een motie van de SP hiertoe werden afgewezen

Bestuurlijk onbehoorlijk om terug te draaien, te laat, waren veel gehoorde gewetensussertjes. Dat leek ooit ook het geval bij de 7 Steegjes. Totdat alle betrokkenen inzagen dat het dom was dit buurtje te slopen, op de laatste nipper. Niemand heeft nu spijt van die ?draai?.

De motie van de SP met de oproep tot uitstel en onderzoek werd gesteund door B&G, Leefbaar Utrecht en een beschaamd lid van GroenLinks. Leve de Heilige Coalitie! Waarom hadden we ooit ook weer een lijstverbinding met GroenLinks? Ik kan er even niet opkomen?

De bewoners geven niet op en proberen nu het wijk met hulp van buitenaf te adopteren. Zolang het er nog staat, is er hoop.

Lees hier de bijdrage van de SP in het debat.

U bent hier