h

Lozing rioolwater leidt tot vissterfte Langerak (update)

30 oktober 2007

Lozing rioolwater leidt tot vissterfte Langerak (update)

Door een computerstoring bij het gemaal van de gemeente is per ongeluk vuil rioolwater gestort in de Langeraksloot in de wijk Langerak in Leidsche Rijn. Daardoor kregen honderden visjes geen zuurstof en zijn er evenzoveel gestorven. De gemeente installeert een nieuwe computer. SP-raadslid Caroline Sarolea stelde hierover de volgende schriftelijke vragen. 30 Oktober antwoordde het College.

1.Hoe is deze computerstoring ontstaan?

Op dinsdag 9 oktober 2007 heeft een bewoner een melding gedaan van borrelend water op de kruising van de Langerakbaan en de Houtrakgracht aan de HDSR. HDSR heeft hierop contact opgenomen met Stadswerken. Ter plaatse hebben wij geconstateerd dat de gemaalcomputer defect was, waardoor het rioolgemaal niet meer functioneerde. De oorzaak van deze storing is onbekend. Op dezelfde dag is de gemaalcomputer opnieuw geïnstalleerd.

Op woensdag 10 oktober 2007 zijn de dode vissen verwijderd en heeft HDSR zorg gedragen voor het doorspoelen van de singel.

2.Zit er geen beveiligingssysteem op de computers, zodat er eerder ingegrepen had kunnen worden?

Niet alle rioolgemalen in de gemeente Utrecht zijn voorzien van 'telemetrie' die storingen op afstand meldt. Ook dit rioolgemaal was hiermee niet voorzien. De dan gebruikelijke signalering met een rode lamp op het gemaal heeft bij deze storing niet gewerkt.

3.Hoe lang heeft het vuil rioolwater de sloot in kunnen lopen?

Op 18 september 2007 hebben wij tijdens regulier onderhoud geconstateerd dat het computerprogramma niet goed functioneerde. Dit is verholpen. Op 19 september 2007 is gecontroleerd dat het rioolgemaal goed werkte. Over de tussenliggende periode van 19 september 2007 tot 9 oktober 2007 hebben wij geen meldingen van storingen of overstorten gehad.

4.Zijn er vaker dit type storingen geweest?

Zie de beantwoording van vraag 3.

5.Wat gaat de gemeente doen om dit soort storingen eerder te ondervangen?

Wij hebben besloten dit gemaal te voorzien van 'telemetrie', vooruitlopend op het projectenprogramma op gemaal- en rioleringsgebied (voortvloeiend uit het GRP 2007-2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juni 2007) waarin is voorzien binnen enkele jaren het overgrote deel van de rioolgemalen op 'telemetrie' aan te sluiten.

Daarnaast onderzoeken wij of er verbeteringen in het hemelwater- en rioolstelsel zijn aan te brengen die de kans op een overstort van vuil rioolwater op het oppervlaktewater verder verkleinen.

Voor de goede orde merken wij op, dat de kans op een overstort van vuil rioolwater naar het oppervlaktewater bij calamiteiten mogelijk blijft. Indien deze overstortmogelijkheid, bij voorbeeld bij een calamiteit als het uitvallen van het gemaal, niet aanwezig is zal overstort van vuil rioolwater plaatsvinden in de panden, die op het riool zijn aangesloten.

U bent hier