h

Mary Mossel zegt lidmaatschap SP op en gaat als eenvrouwsfractie verder

9 oktober 2007

Mary Mossel zegt lidmaatschap SP op en gaat als eenvrouwsfractie verder

Vanochtend heeft Mary Mossel bekend gemaakt dat zij haar lidmaatschap van de SP opzegt en verder gaat als eenvrouwsfractie binnen de gemeenteraad van Utrecht.
Mary kan zich niet meer verenigen met de wijze waarop een aantal interne zaken in de partij is geregeld en het tempo waarmee de door haar ? en anderen - gewenste veranderingen hun beslag krijgen. Hierbij speelt ook een aantal dingen uit een verder verleden een rol.

Zowel de fractie als de afdeling Utrecht van de SP betreuren Mary?s stap zeer. Mary heeft zich jarenlang, met alle mogelijke inzet, verdienstelijk gemaakt voor de SP en gezorgd dat belangrijke dingen binnen en buiten de gemeenteraad voor elkaar kwamen.

Het zal niemand zijn ontgaan dat er binnen de SP momenteel volop discussie is, juist over de zaken die Mary dwars zitten en die ook in afdeling en fractie leven. Het was onze wens samen met Mary deze discussie voort te kunnen zetten, richting de regioconferentie en het komende partijcongres op 24 november. Helaas heeft zij anders besloten.

Als fractie hebben we grote waardering voor Mary. We wensen te benadrukken dat de samenwerking in de fractie steeds prima is geweest en dat noch persoonlijke noch politieke verschillen van mening een rol spelen in deze ontwikkelingen.

Tim Schipper
Caroline Sarolea
Marcel van den Tooren
Michel Eggermont

U bent hier