h

Off the record

19 oktober 2007

Off the record

MarcelOmdat ik afgelopen donderdag met een onwillig lichaam te maken had, moest ik de vergadering van de commissie maatschappelijke ontwikkeling van 18 oktober aan me voorbij laten gaan. Dat was zwaar teleurstellend. Ik had graag voor de zoveelste maal een lans willen breken voor de ondersteuning van sportverenigingen in Utrecht. Zeker nu het college 3 miljoen euro over heeft, een bedrag dat de raad vrij mag gaan uitgeven, lijkt mij dat het tijd wordt serieuzer dan ooit te denken aan onze amateurverenigingen.

Sport verbroedert, sport zorgt ervoor dat kinderen niet te dik worden, sport kan onwillige jeugd van straat houden, sport als middel in het realiseren van prachtwijken. Allemaal belangrijke taken waarmee de politiek de sportverenigingen opzadelt. (*) En dan mag er wat mij betreft ook wel wat meer geld de kant van de amateurverenigingen op komen. De Vereniging Sport Utrecht heeft berekend dat er 1 miljoen euro extra nodig is voor amateursport om de boel een beetje draaiende te houden de komende jaren. Dat betoog kon ik dus niet houden. Teleurstellend, zoals gezegd, maar ik beloof u dat de SP bij de gemeenteraadsvergadering van 8 november gaat knokken voor extra geld en aandacht voor de amateursport.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. En die vlieger ging ook nu op. Want hoewel ik niet bij de commissievergadering aanwezig kon zijn, kon ik wel met mijn zieke, koortsige hoofd de vergadering vanuit de luie stoel volgen via internet. Prima beeld en al helemaal een prima geluid. Ik zag al mijn collega raadsleden één voor één hun verhaaltje afsteken. Hier en daar een interruptie. En dan aan het einde de wethouder die zijn licht op de boel laat schijnen. Als de koorts mij om wat voor reden dan ook teveel werd, logde ik even uit, pakte iets verfrissends uit de koelkast, wierp een paracetamol in m´n hut ? citaat van de dit weekend afscheid nemende Michael Boogerd ? en nestelde me weer achter de computer. Het schouwspel nam weinig verrassende wendingen aan maar één interessante notitie kon ik toch maken. De ChristenUnie vertelde tijdens de vergadering dat zij sympathie begon te krijgen voor Paul Verweel, de voorzitter van Vereniging Sport Utrecht, die telkens maar weer nul op het rekwest lijkt te krijgen voor zijn smeekbede om meer middelen voor de amateursport. Misschien moesten we maar eens beter luisteren naar het goede verhaal van `die professor`, aldus ChristenUnie raadslid Wim Rietkerk. Die staat genoteerd Wim! Daar gaan we samen een mooi voorstel over maken voor de behandeling van de begroting van 8 november. Ik kom binnenkort even buurten.

En dan ben ik eigenlijk waar ik wezen moet. Bij het buurten. Kijk, in de raadszaal worden beslissingen genomen die negen-komma-negen-negen-negen keer van de tien elders off the record, in de wandelgangen, in de achterkamertjes, per sms, over de mail of in Den Haag al zijn gevallen. Ik heb het in anderhalf jaar raadstijd nog niet meegemaakt dat een partij zich tijdens een openbare vergadering liet overtuigen door een andere partij. Zo´n Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht bijvoorbeeld kan lullen als bruggenman. Maar zelfs hem heb ik nog nooit iemand in de raad omver zien praten in die zin dat iemand zijn mening bijstelde na de gebruikelijke verbale tsunami van de heer Oldenborg. Anders was dat geheel open burgemeestersreferendum er wel gekomen. En was Henk Westbroek nu aan het warmlopen om straks op 1 januari in te vallen voor Annie Brouwer. Om maar een dwarsstraat te noemen.

Off the record is het soms smullen, worden er felle debatten gevoerd en mooie deals gesloten. Een soort Veemarkt in het klein. Maar dat blijft helaas voor de burger altijd goed verborgen. Dat is echter, nu er onlangs goed gesleuteld is aan de geluidsinstallatie, voorgoed verleden tijd. Het volgen van de raadsvergaderingen via internet biedt, naast de boven genoemde voordelen en het feit dat je in het gure najaar niet door de regen hoeft, nog een groot voordeel. Ik ontdekte donderdag dat het geluidssysteem zo goed is dat je tijdens schorsingen soms letterlijk kunt horen wat raadsleden en wethouders zonder dat ze daar erg in hebben met elkaar bespreken. Van mopjes tot roddels, van vragen over hoe het thuis met de kinderen is tot gegeeuw over de langdradigheid van de vergadering. Dus burgers aller Utrechtse pracht/kracht/vinex en doorsnee-wijken, verenigt u achter de computer, surft naar www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=133491 en ontdekt wat uw politici echt met u voor hebben. Voor alle duidelijkheid, u hoeft dus alleen maar op te letten tijdens de schorsingen. Mag geen probleem zijn, lijkt mij.

* We vergeten in de raadszaal nog wel eens dat sport ook gewoon reteleuk is. Als een gek achter een bal aanhollen, tegen een shuttle slaan of je een weg door het water banen en dan na afloop een douche een sportdrankje of een biertje en een zakkie chips of mars voor de kleine. Veel mooier kan het leven niet zijn.

U bent hier